Styrelser


Digitaliseringsstyrelsen

4. november 2014. Digitaliseringsstyrelsen har gennemført et miniudbud under SKI 02.18 omkring et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), hvor cBrain har budt ind med en cBrain F2-løsning.


Statsforvaltningen

28. marts 2014. Statsforvaltningen har indgået kontrakt med cBrain som leverandør af Statsforvaltningens nye sags- og dokumenthåndteringssystem med ca. 600 brugere. 

6. februar 2015. Vandt cBrain CRM-udbuddet fra Statsforvaltningen og om leverance af ny softwareløsning til understøttelse af mødebooking. Det nye mødebookingsystem skal anvendes i forbindelse med indkaldelse af borgere til møder i Statsforvaltningen, eksempelvis i forbindelse med møder med forældre omkring samvær, forældremyndighed og bopæl (forældreansvarslovens område). Det er målet med det nye system at automatisere mødebookingprocessen mest muligt for derved at højne kvaliteten i mødebookingerne og generelt gøre arbejdet lettere for medarbejderne uanset, om man er visitator, mødebooker, mødeafholder eller ledelse. 


Erhvervsstyrelsen

24. marts 2014. Erhvervsstyrelsen har valgt cBrain som leverandør af styrelsens nye sags- og dokumenthåndteringssystem. Erhvervsstyrelsen blev dannet i 2012 af tre styrelser, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Bygge-styrelsen samt dele af IT- og Telestyrelsen. Den nye F2-løsning kommer til at understøtte 650 antal brugere, med adgang fra både PC og mobile enheder.


Energistyrelsen

10. oktober 2014. Energistyrelsen har gennemført et miniudbud under SKI 02.18 omkring et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), hvor cBrain har budt ind med en cBrain F2-løsning.


Danmarks Meteorologiske Institut

10. januar 2012. Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Klima-, Energi og Bygningsministeriet. DMI har valgt at indføre cBrain F2, som en integreret digitaliseringsplatform, der understøtter en digitalisering af sagsgange, arkivering, vidensdeling og kommunikation.


     

     

IT Universitetet

20. august 2014. cBrain har vundet endnu et SKI 02.18 udbud og skal levere cBrains sags- og dokumenthåndteringsløsning F2 til IT-Universitetet i København.


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log In
Enter Member Area
Min Profil Log Out