Den nye digitale arbejdsplads i kommunen

 

Digital erfaring fra ministerierne genbruges i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har vedtaget en strategi om, at kommunen skal være blandt de digitalt førende kommuner. Et af kommunens 3 strategiske indsatsområder er fokus på medarbejdernes redskabskasse, og her har kommunen indledt et udviklingsarbejde frem mod en sammenhængende it-understøttelse og en samlet brugergrænseflade for medarbejderne.

Som led i dette arbejde initierede Rudersdal Kommune i efteråret 2010 et pilotprojekt. Projektets mål var at undersøge om de positive erfaringer, som flere ministerier kunne fremvise bl.a. ved at indføre en samlet brugergrænseflade for medarbejderne (gennem F2), kunne genbruges i kommunalt regi.

Vidensarbejderens integrerede desktop

En lang række ministerier har opnået positive erfaringer gennem en fuld digitalisering af sagsbehandling, vidensdeling og kommunikation i departementerne. Digitaliseringen i ministerierne er baseret på standardproduktet F2, som bl.a. tilbyder brugeren en fuldt integreret brugergrænseflade, kaldet "Vidensarbejderens integrerede desktop".

Fra januar til juni 2011 gennemførte Rudersdal Kommune med succes et pilotprojekt, hvor kommunen indførte den integrerede desktop i Teknik & Miljøafdelingen.

I dag anvender Teknik & Miljøafdelingens ca. 125 medarbejdere således helt den samme digitale platform for sagsbehandling, kommunikation og vidensdeling som ministerierne: cBrain F2.

Den nye digitale arbejdsplads giver overblik og effektiv genbrug af data

Stedfæstelse er en vigtig opgave i Teknik & Miljø afdelingen, og den nye digitale arbejdsplads understøtter en fuld integration med kommunens GIS-system. Det sparer tid og øger kvaliteten i arbejdet.

 

Nu kan sagsbehandlere direkte stedfæste en sag i F2 ud fra forskellige kriterier som adresse, matrikel, koordinater eller udpegning i form af et geografisk polygon.Ved stedfæstelse udveksles både sagens oplysninger og geografiske data mellem F2 og kommunens GIS-system. Derfor kan sagsbehandlerne hurtigt søge og fremfinde en sag via geografiske metadata, ligesom sagsbehandlere kan foretage "geografisk søgning" af flere sager. Eksempelvis kan sagsbehandleren finde "alle sager inden for et givet geografisk område, hvor der inden for de sidste 5 år er ansøgt om opførelse af udhus".

 

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out