I 2006 gik den første kunde i drift på cBrains software F2, som er et 100% standard produktionssystem til offentlig forvaltning. 


F2 blev udviklet i samarbejde med to ministerier og en kommune og bliver den dag i dag kontinuerligt videreudviklet i tæt samarbejde med vores offentlige kunder.

Når det har været muligt for cBrain at udvikle standardsoftware til myndighederne, skyldes det, at F2 er designet direkte med udgangspunkt i myndighedernes arbejde og brugernes behov. Dette, i modsætning til de fleste andre leverandører, som baserer sig på standardramme systemer, designet til brug for private, eller baserer sig på generiske løsninger, som i begge tilfælde omskrives og tilpasses myndighedernes behov.

Den offentlige sektor står overfor en transformation, hvor det klassiske papirbårne bureaukrati erstattes af et digitalt baseret bureaukrati.


Det klassiske bureaukrati, som Max Weber definerede det, er udviklet parallelt med industrialiseringen. Her er både arbejdsgange og dokumentation baseret på papir. Det udgør i dag grundlaget for den offentlige administration og er dermed blevet en af de mest succesfulde styringsmodeller nogensinde. Forudsætningen for, at borgerne har tillid til stat og politikere, er en effektiv statslig administration, som implementerer de vedtagne love og servicerer borgerne i overensstemmelse hermed. Bureaukratiet er det produktionsapparat, som skal sikre en effektiv, transparent og fair administration.

I takt med digitaliseringen vinder indpas i samfundet bliver bureaukratiet som styringsmodel udfordret. De fleste myndigheder har indført digitale værktøjer som email, elektroniske arkiver og forskellige former for elektronisk sagsbehandlingen. Et eksempel på nye udfordringer er de kvalitets- og dokumentationsproblemer, som er opstået i takt med at email har erstattet de fysiske breve.

Gennem selskabets mange års erfaring og samarbejde med offentlige myndigheder, og ikke mindst gennem udvikling af F2, har cBrain opbygget en stor viden omkring digitalisering i den offentlige sektor.

Med dette afsæt har cBrain udviklet en generisk best practice model for det digitale bureaukrati samt en metode for anvendelse af modellen. Denne model danner nu grundlag for cBrains leverancer. Dette, kombineret med at en stadig større del af cBrains konsulentorganisation kommer med erfaring fra forvaltningen, betyder, at cBrain er en særdeles effektiv samarbejdspartner, når myndigheden indfører det digitale bureaukrati.

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out