Sentry Page Protection

Kontaktoplysninger på F2-nøglepersoner

Da vi afholdte F2-brugergruppemøde d. 26.-27. oktober, udtrykte en del af vores kunder ønske om, at kunne komme i løbende kontakt med andre F2-kunder.

Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe til med at facilitere, hvorfor en kontaktliste over F2-nøglepersoner, der ønsker at deltage i videndeling og sparring med brugere fra andre organisationer, står listet.

Alle på listen har givet tilsagn til at blive kontaktet, og listen vil selvfølgelig løbende blive vedligeholdt.

Vi håber, at tiltaget kan bidrage til at mange af de gode erfaringer vores kunder gør sig, kan komme flere tilgode.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out