Sentry Page Protection

F2 version 5.2 frigives til kundetest den 01.11.2016

Den 01.11.2016 frigiver vi den nye F2 version 5.2 til kundetest, hvor vi har udvidet, forbedret og ændret mulighederne i F2 på bl.a. følgende områder:

  • Godkendelser 2.0

o    Nyt layout hvor overblikket er samlet på én side.

o    Indførsel af et egentlig godkendelsesdokument som forside (tilsvarende den gamle forelæggelsesforside).

o    Mulighed for at overtage igangværende godkendelser.

o    Samt en række andre optimeringer baseret på input fra kunderne.

  • Tabs og relaterede søgninger

o    Indførsel af tabs i F2 med mulighed for at have flere åbne søgninger samtidig.

o    Relaterede søgninger, hvor det vha. højreklik er muligt bl.a. at søge fra parter mod sager/akter og fra sager/akter mod parter.

  • F2 Touch

o    Omskrevet til ny teknologi der væsentlig forbedrer mulighederne for offline funktionalitet og caching. 

  • Brugerindstillinger

o    Flere og bedre muligheder for at lave default opsætninger af bruger- og kolonneindstillinger og pushe dette til udvalgte brugere og/eller pulle det fra brugerne af. 

  • Bestillinger

o    Indførsel af nyt felt for intern frist.

o    Mulighed for CC og xBC modtagere på svarakter. 

o    Mulighed for at afsende bestillinger uden at skulle notificeres om udførsel.

  • Diverse ændringer

o    Mulighed for at sætte "ikke-til-stede" for andre brugere ved "på-vegne-af" privilegie.

o    Sagstilknytning som sagshjælp - dvs. mulighed for at opsætte sagshjælpen til f.eks. at kræve et sagsnr. hvis en akt markeres som journaliseret.

o    Indførsel af "Hurtig adgang" links i øverste venstre hjørne af skærmbilledet (ligesom man kender det fra bl.a. Microsoft Office produkterne).

o    Bedre muligheder for i én arbejdsgang at vedlægge flere dokumenter og akter til en akt.

Mere information om det detaljerede indhold og hvilke dele der er tilkøb følger når vi er kommet tættere på release datoen.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out