15 2015: Godt kvartal, hvor cBrain har vundet vigtige ordrer og øget sin markedsandel

cBrains forretning udvikler sig fortsat særdeles tilfredsstillende. cBrain har siden sommer annonceret 3 vigtige nye ordrer på det danske marked, til henholdsvis det nye Miljø- og Fødevareministerium, det nye ministerium for Udlændinge, Integration og Bolig samt Socialstyrelsen. I oktober har cBrain frigivet og påbegyndt markedsføringen af version 5 af F2-produktet. Den nye version 5 tilbyder en helt ny brugergrænseflade, og den har fået en særdeles positiv modtagelse hos kunderne. Endelig kan cBrain notere, at selskabets eksportsatsning skrider planmæssigt frem, og at cBrains første pilotprojekt i UK, hvor de første brugere er gået succesfuldt i drift, viser gode resultater.

Marked
cBrain udvikler og markedsfører software, som understøtter digitalisering af sagsgange, forretnings og vidensprocesser.

cBrain har særlig fokus på de offentlige kunder, hvor markedet for løsninger til digital forvaltning er stort og voksende. cBrain estimerer således, at det marked, som selskabet retter sig mod i Danmark, repræsenterer en årlig omsætning på over 2 milliarder kroner, og at det danske marked udgør ca. 2% af de samlede europæiske marked. Industrianalytikere vurderer endvidere, at markedet for den type
af software, som cBrain leverer, vokser 5-7% om året.

cBrain har gennem de seneste år etableret en solid dansk referenceposition, som leverandør af sagsbehandlingsløsninger til den danske centraladministration, hvor halvdelen af de ministerielle departementer samt en række styrelser har indført cBrains F2-produkt, herunder Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

Produkter
cBrains software leveres dels i form af standardproduktet F2 og dels i form af standardrammesystemet M4.

Standardsystemet F2 er et produktionssystem, som er designet til at understøtte en fuld digitalisering af arbejdet hos offentlige myndigheder, herunder sagsbehandling, dokumenthåndtering, kommunikation, vidensdeling og forvaltningsprocesser samt understøttelse af myndighedernes særlige krav i relation til journalisering og arkivering.

Standard-rammesystemet M4 er en digital platform til styring af kunderelationer og digitalisering af komplekse fagprocesser (CRM), herunder administration, økonomistyring, booking, kommunikation ogselvbetjening.

I modsætning til de traditionelle løsninger på markedet, er F2 et 100% standardprodukt, og det betyder bl.a., at F2 kan leveres som en cloud/SaaS-løsning ("Software-as-a-Service"). Dette er unikt, også i international sammenhæng, og det giver cBrain en række konkurrencefordele både i relation til markedsføring og leverance.

Vækstplan og forventninger
cBrains vækstplan består af 2 hovedelementer. For det første ønsker cBrain at være en af de foretrukne leverandører til den danske centraladministration. Dernæst, med den danske centraladministration som reference, ønsker cBrain at opbygge en international afsætningskanal i samarbejde med lokale partnere.

Implementeringen af vækstplanen skrider planmæssigt fremad, både i Danmark og internationalt.

Som følge heraf, kunne cBrain fremvise sit hidtil bedste resultat i forbindelse med første halvår 2015 med en omsætningsvækst på 34% og en indtjening (EBT) på 32%.

cBrain har tidligere oplyst, at for hele regnskabsåret 2015 forventer selskabet en omsætningsvækst på 10-20% og en indtjening (EBT) på 10-20%, og første halvår ligger således pænt i forhold til forventningerne.

cBrain har i 3. kvartal noteret en fortsat pæn ordreindgang, og cBrain kan i den forbindelse notere, at selskabet allerede ved slutningen af 3. kvartal har en ordrebeholdning, som sikrer en omsætning på niveau med de udmeldte forventninger.

Det danske marked
cBrains primære marked i Danmark er den danske centraladministration, bestående af ministerier, styrelser og institutioner.

Regeringsomdannelsen i juni og de deraf afledte ressortomlægninger har påvirket markedssituationen, fordi IT-understøttelsen skal tilpasses de nye ministerier, samtidig med at det samlede antal ministerier er reduceret, fordi den danske centraladministration efter
regeringsomdannelsen er organiseret i færre ministerier.

For cBrain betyder ressortændringerne, at selskabet har mulighed for at vinde nye myndigheder som kunder, men også at cBrain kan risikere at tabe kunder.

cBrain er kommer styrket ud af 3. kvartal, idet cBrain har vundet og fastholdt sin position i departementerne i 3 nye store ministerier. cBrain kunne således i august og september annoncere nye F2-ordrer med henholdsvis det nye Miljø og Fødevareministeriet og det nye ministerium for Udlændinge, Integration og Bolig, samtidig med at det nye Social- og Indenrigsministerie ligeledes har
valgt at køre på F2.

cBrain kan derfor med stor tilfredshed notere, at cBrain har øget sin markedsandel i forlængelse af ressortomlægningerne, hvilket betyder, at ca. halvdelen af departementerne i de danske ministerier nu baserer sig på F2.

Det er cBrains vurdering, at cBrain er velpositioneret som leverandør på det danske marked, og atselskabet har vundet de nye ordrer dels i kraft af gode referencer, og dels fordi cBrain kan tilbyde standardproduktet F2 som en cloud service og dermed bl.a. tilbyde en hurtig leverance og driftstart.

Det noteres i den forbindelse, at alle 3 nye ministerier nu er i drift på F2, og at driftsstart og sammenlægninger for alle ministerier er gennemført på kun 4-6 uger. Hermed har cBrain demonstreret, at F2-produktet understøtter en hurtig og effektiv ressortomlægning, hvilket også i international sammenhæng er en markant konkurrencefordel.

I oktober har cBrain endvidere annonceret, at Socialstyrelsen har valgt at indføre F2 som ny digital platform. Dette er en vigtig ordre, fordi den underbygger, at cBrain nu ikke længere ses som leverandør til departementerne men også til styrelser og institutioner.

cBrain har således nu formået at etablere sig uden for departementerne, hvor F2-kundelisten nu omfatter både Digitaliseringsstyrelsen, DMI, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, IT-Universitet, Professionshøjskolen Metropol, RUC, Socialstyrelsen og Statsforvaltningen.
Denne udvikling er meget vigtig for cBrain, fordi styrelser og institutioner i Danmark repræsenterer en meget stort marked for cBrain og udgør en vigtig del af grundlaget for selskabets fortsatte vækst i Danmark.

Cloud Computing
De nye danske ordrer leveres alle som en cloud service, enten leveret fra cBrains eget cloud-center eller fra F2 Cloud-centret hos Staten IT.

Dette underbygger cBrains satsning på cloud-teknologi, og det styrker i sig selv cBrains internationale konkurrenceposition, fordi cloud-computing bliver anset for en af de vigtigste teknologier i fremtiden for offentlige myndigheder.

Dette synes specielt at være tilfældet i store teknologiorienterede lande som UK og USA. Cloudcomputing er således et fundament den amerikanske regerings digitaliseringsstrategi, og regeringen i UK har udmeldt og implementeret en såkaldt "Cloud First"-strategi, hvilket betyder at myndighederne i den engelske centraladministration skal vælge cloud-baserede løsninger, hvor dette er muligt.


F2 Version 5
I oktober frigav cBrain version 5 af F2-produktet. cBrain har arbejdet i ca. 1 år på at udvikle den nye version, og F2 version 5 repræsenterer den hidtil største enkeltstående produktinvestering, som cBrain har gennemført.

Den vigtigste nyhed i forbindelse med F2 Version 5 er en helt ny brugergrænseflade, som både giver brugeren nye funktionelle muligheder og en ny brugeroplevelse.

De første brugerorganisationer er nu gået i drift på den nye version, og de foreløbige brugereaktioner er særdeles positive.
Det er cBrains opfattelse, at den nye version styrker selskabets konkurrenceevne, og i forbindelse med frigivelsen af F2 Version 5 initierede cBrain en markedsføringskampagne under temaet "F2 Version 5. Lidt nemmere, lidt hurtigere og meget sjovere".

Eksport
Udenrigsministeriet har nu implementeret F2 internt, både i Danmark og på ministeriets internationale lokationer. Det giver cBrain en særlig international referenceposition i relation til F2-produktet, fordi de lokale danske ambassader kan anvendes som reference og i forbindelse med præsentationer.

cBrain har derfor bygget en organisatorisk enhed, som på tværs af flere lande og i tæt samarbejde med Eksportrådet, arbejder på at etablere en eksportforretning.

Tyskland
cBrain har gennem flere år arbejdet på at komme ind på det tyske marked, og cBrain er i dialog med en række potentielle kunder, specielt indenfor centraladministrationen.

Det er cBrains vurdering, at selskabet har opbygget et godt kendskabsniveau specielt i den tyske centraladministration, og som følge heraf kan cBrain notere en stadig stigende interesse blandt mulige samarbejdspartnere i Tyskland.

UK
cBrain har, både alene og i samarbejde med eksportrådet, gennemført en række markedsføringstiltag i UK. Dette har bygget en betydelig liste af potentielle kundeemner og kontakter, og det har givet cBrain det første pilotprojekt i UK hos the Royal Borough of Windsor and Maidenhead (RBWM).

Pilotprojektet forventes afsluttet i løbet af efteråret 2015. Projektet startede teknisk i juni måned og ultimo juli gik de første brugere i drift. Projektet forløber som planlagt, og på nuværende tidspunkt har ca. 50 brugere adgang til F2. Når pilotprojektet afsluttes, vurderer RBWM resultaterne og beslutter på den baggrund om RBWM vil fortsætte implementeringen af F2.

Parallelt med pilotprojektet, arbejder cBrain, i samarbejde med RBWM og under titlen "Council-as-aService (CaaS)", på design og opsætning af en komplet F2-baseret digital platform for en lokale myndigheder i UK. cBrain vurderer, at der er mere end 400 potentielle kunder i UK for en sådan løsning, og at dette i sig selv repræsenterer et potentielt marked på over 2 mia kroner om året.
Parallelt med design og opsætning af CaaS-løsningen hos RBWM har cBrain påbegyndt en markedsføring af CaaS-konceptet, bl.a. har cBrain netop udstillet på den årlige konference for lokale engelske myndigheder. Dette arbejde betyder, at cBrain nu har kontakt til en række lokale engelske myndigheder, som følger RBWM-projektet, og som har udtrykt interesse for CaaS-løsningen.

I forbindelse med CaaS-projektet noteres det, at fordi cBrain er med på den nationale engelske rammekontrakt (G-Cloud) har cBrain, i modsætning til eksempel i Tyskland, mulighed for at sælge og levere løsninger til de lokale myndigheder uden yderligere udbud.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

Åben FM 15 2015: Godt kvartal, hvor cBrain har vundet vigtige ordrer og øget sin markedsandel i pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out