09 2015: Nyt F2-modul til tidsregistrering styrker cBrains forretning

cBrain har frigivet et nyt og innovativt F2 standardmodul. Det nye modul understøtter en automatiseret tidsregistrering i forbindelse med sagsbehandlingen og gør F2-produktet endnu bredere.

Det nye F2-modul styrker dermed cBrains forretning, dels fordi det åbner for ekstrasalg til kundebasen, og dels fordi det kan gøre F2-produktet særligt attraktivt i forhold til potentielle nye kunder, som ønsker en tæt integration mellem sagsbehandling og tidsregistrering.

Stadig flere offentlige myndigheder indfører en detaljeret tidsregistrering. Ved at synliggøre, hvad timerne bliver brugt på i forvaltningen, er det muligt at opnå en mere effektiv anvendelse af forvaltningens ressourcer. Samtidig stilles der i stigende grad nu også krav om, at offentlige myndigheder baserer opkrævning af gebyrer hos borgerne på medgået og registreret tidsforbrug,
eksempelvis i forbindelse med byggesagsbehandling, hvor opkrævningen hidtil har været baseret på faste takster.

Indtil nu har detaljeret tidsregistrering normalt været en tidskrævende opgave, som varetages ved hjælp af særlige IT-systemer. Det betyder, at detaljeret tidsregistrering ofte i sig selv er en ekstra belastning og omkostning i forbindelse med sagsbehandlingen.

Her adskiller det nye F2-modul sig som nytænkende og innovativt. I modsætning til de traditionelle IT-systemer til tidsregistrering er det nye F2-modul fuldt integreret med sagsbehandlingen. Det betyder, at det nye modul kan følge med i sagsbehandlerens arbejde og automatisk registrere de opgaver, som sagsbehandleren udfører, og på grundlag heraf danne et forslag til timeseddel, fordelt på sager og aktiviteter. Det sparer tid i sagsbehandlingen, og det sikrer en højere kvalitet i tidsregistreringen.

cBrain noterer, at flere eksisterende F2-kunder allerede i dag efterspørger tidsregistrering. Ved at tilbyde tidsregistrering som en integreret del af F2-produktet har cBrain dermed gjort F2-produktet endnu bredere med mulighed for ekstrasalg til de eksisterende kunder.

Samtidig viser det nye F2-modul til tidsregistrering, at cBrain fortsat formår at udbygge F2-produktet, så det understøtter stadig flere af forvaltningens opgaver. Det styrker både cBrains markedsposition og selskabets langtsigtede konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

Yderligere information:
Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations
Telefon: 40118608
e-mail: ir@cbrain.dk

Åben FM 09 2015: Nyt F2-modul til tidsregistrering styrker cBrains forretning som pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out