11 2015: Miljø og Fødevareministeriet vælger F2

Miljø- og Fødevareministeriet har bekendtgjort, at ministeriet agter at indgå en aftale med cBrain om indkøb af et cloudbaseret ESDH-system, som skal anvendes af Miljø- og Fødevareministeriets departement til brug for digital sagsforlæggelse og sagsstyring samt understøttelse af digitalt mødemateriale. Ydelsen indeholder tillige drift og vedligehold i aftaleperioden.

Aftalen baseres på SKI 02.19 Cloud rammeaftale. Aftalen er vigtig for cBrain, fordi den underbygger cBrains satsning som cloud leverandør af selskabets F2 ESDH-produkt til den danske centraladministration.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

Yderligere information:
Anne Dorthe Hermansen, investor relations
Telefon: 40118608
e-mail: ir@cbrain.dk

Åben FM 11 2015: Miljø og Fødevareministeriet vælger F2 i pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out