10 2015: cBrain tildelt SKI 02.19 cloud-aftale til ministeriel koncern

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har meddelt cBrain, at cBrains F2-produkt er blevet valgt som ESDH-løsning til brug i ministeriets koncern.

I forbindelse med ministeriets indkøb af ESDH-system, har ministeriet anvendt den nye SKI 02.19 cloud rammeaftale, og Ministeriet har vurderet, at F2 er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildelingen er vigtig for cBrain, fordi den viser og underbygger en fortsat succesful implementering af cBrains vækstplan.

cBrains vækstplan er baseret på F2-produktet. Strategien er, at etablere en stærk lokal referenceposition, som leverandør til den danske centraladministration, samt at bruge denne referencepositionen til at bygge en afsætningskanal, bestående af internationale samarbejdspartnere, som leverer F2 produktet i form af en cloud/Saas-løsning i deres lokalområde.

Tildelingen styrker dermed både cBrains referenceposition på det danske marked og understøtter
cBrains satsning på cloud computing.

cBrain ser cloud computing som en af de vigtigste teknologiske trends for offentlige organisationer, og cBrain forventer, at cloud computing vil medføre væsentlige ændringer i markedet, i takt med at nye cloud-baserede løsninger i stigende grad vil udkonkurrere traditionelle løsninger.

Det noteres i den forbindelse, at cBrains F2-produkt differentierer sig fra de fleste konkurrende produkter ved at være et 100% standardprodukt. Det betyder, at F2 kan leveres som software-as-aservice (cloud), hvilket giver cBrain en væsentlig konkurrencefordel. cBrain satser på at udnytte denne konkurrencefordel, og salg af F2 som cloud service udgør derfor et centralt element i cBrains
vækststrategi.

Samtidig er en stor del af cBrains omsætning til den offentlige sektor i dag baseret på rammeaftaler med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S). Og i efteråret 2014 blev cBrain udvalgt med selskabets F2-produkt som leverandør af cloud-løsninger på en ny SKI aftale, kaldet SKI 02.19 Cloud/ASP.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

Yderligere information:
Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations
Telefon: 40118608
e-mail: ir@cbrain.dk

Åben FM FM 10 2015: cBrain tildelt SKI 02.19 cloud-aftale til ministeriel koncern i pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out