02 2016: cBrain opjusterer forventninger til regnskabet for 2015

cBrain opjusterer forventninger til regnskabet for 2015 til en omsætningsvækst på ca. 25% og enindtjening før skat (EBT) på ca. 35%.

cBrain har i december måned noteret en pæn ordreindgang. Der er i et vist omfang tale om
standardprodukter, som kan leveres hurtigt og med begrænset timeindsats, hvilket medfører en større omsætning og indtjening end hidtil forventet.

cBrain har tidligere udmeldt en forventning om en omsætningsvækst på 18-23% for regnskabsåret 2015. Som følge af den øgede omsætning forventer cBrain nu en omsætningsvækst for regnskabsåret 2015 på ca. 25%.

Den øgede omsætning er opnået uden betydelige omkostninger, hvilket har medført en øget
indtjening. Samtidig kan cBrain i slutningen af året notere en betydelig finansiel indtjening fra
tilknyttet virksomhed.

cBrain har tidligere udmeldt en forventning om en indtjening før skat (EBT) på 10-20%. Som følge af den øgede omsætning og den finansielle indtjening forventer cBrain nu en indtjeningen før skat (EBT) for regnskabsåret 2015 på ca. 35%.

Det oplyses, at indtjening før skat eksklusive finansielle indtægter forventes at være ca. 25%.

Åben FM 02 2016: cBrain opjusterer forventninger til regnskabet for 2015 i pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out