Børsnotering via nettet

cTrade - en lean tilgang til børsnotering
Som første virksomhed i Europa gennemførte cBrain en børsnotering på nettet i februar 2006.  

I foråret 2005 besluttede cBrain at arbejde for en børsnotering af selskabet. cBrain ønskede at demonstrere sin egen vision om at sætte strøm til processer ved at udvikle en procesdrevet børsplatform, som muliggjorde at selskabet selv kunne sælge aktierne over nettet. 

Børsnoteringen blev planlagt i to faser. Første fase blev gennemført 1. december 2005 hvor cBrain udbød 200.000 styk aktier i mindre portioner via cBrains egen hjemmeside. Aktierne blev solgt på én dag og cBrain fik 554 nye aktionærer. 

Anden fase blev gennemført 9. februar 2006.  Kl. 9.00 startede tegningen af 2.000.000 styk nyudstedte aktier via cBrains hjemmeside. Tegningen stoppede elektronisk efter 2 timer, da 361 aktionærer havde tegnet alle 2.000.000 styk aktier. Tildelingen af aktier skete i den tidsmæssige rækkefølge, som interesserede investorer tegnede aktier via hjemmesiden.

Aktierne blev udbudt til en fast pris på 5 DKK per aktie, og der blev foretaget en kontant indbetaling med Dankort i forbindelse med tegningen af aktierne. Nordea stod herefter for udstedelsen af aktierne. Grant Thornton var revisorer for Selskabet i forbindelse med udarbejdelse af prospektet.

Den 22. februar 2006 blev cBrains aktier noteret på Københavns Fondsbørs. 

Se den aktuelle kurs på cBrains aktier.

I januar 2007 lancerede cBrain en innovativ aktiesalgsplatform - cTrade, en service som virksomheder kan anvende i forbindelse med salg af aktier på nettet. Indtil videre har 5 selskaber solgt aktier via cBrains aktiesalgsservice.

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out