Ministerier

Beskæftigelsesministeriet

Børne- og Socialministeriet

Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet

Finansministeriet

Kirkeministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Skatteministeriet

Statsministeriet

Transport-, Bygnings-
og Boligministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udenrigsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Økonomi- og Indenrigsministeriet


Styrelser, kommuner og øvrige myndigheder

Fire regioner - Aktiv Patientstøtte

Banedanmark

Digitaliseringsstyrelsen

DMI

Energistyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Folkekirken – Provstierne

Gentofte Kommune

Grønlands Selvstyre

IT-Universitetet

Københavns Kommune,
International House Copenhagen

Moderniseringsstyrelsen

Rigsombuddet i Grønland

Rigsombuddet på Færøerne

Rudersdal Kommune

RUC

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens Administration

Staten IT

Familieretshuset

Styrelsen for International
Rekruttering og Integration

Søfartsstyrelsen

Vestforsyning

Vordingborg Kommune

Odsherred Kommune

Arbejdsretten


Fagforeninger, A-kasser og organisationer

Dansk Socialrådgiverforening

Ergoterapeutforeningen

Farmakonomforeningen

Kost og Ernæringsforbundet

Danske A-kasser og 10 A-kasser
under Danske A-kasser

Danmarks Lærerforening

DJØF

Lægeforeningen

Dansk Psykologforening

Gymnasieskolernes Lærerforening

Socialdemokraterne


Private

Advokatsamfundet

Rambøll Management

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Nilfisk

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out