Fagforeninger

cBrain har mange års erfaring med udvikling af store komplekse medlemssystemer til fagforeninger, frivillige organisationer og andre medlemsorganisationer. Enkelte fagforeninger, der også har brug for et egentligt sagsbehandlingssystem til håndtering af medlemmernes sager og henvendelser, har kombineret implementeringen af M4 med F2.

Læs om cBrains digitale medlemsplatform, M4


Dansk Psykolog Forening

cBrain har leveret en samlet digital platform til Dansk Psykologforening, som digitaliserer arbejdsgange i relation til sagsgange og administration herunder økonomi, opkrævning, kommunikation, kursusadministration samt selvbetjening for medlemmer. 


Djøf

Januar 2011 tog ca. 300 medarbejdere i Djøf den ny it-platform fra cBrain i brug. Platformen integrerer organisationens kerneprocesser inkl. sagsbehandling på tværs af afdelinger og funktioner. Med integrationen til cBrain F2 har Djøf nu ét fælles digitalt arkiv, hvor alle oplysninger incl. den "bløde" information findes. Alle medarbejdere kan nu producere og fremsøge alle sager, dokumenter og e-mails og koordinere alle opgaver via den integrerede desktop i cBrain F2.

Organisationen har realiseret markante gevinster ved at have digitaliseret arbejdsgange og processer med cBrains samlede platform.


Gymnasieskolernes Lærerforening

cBrain har indgået aftale med Gymnasieskolernes Lærerforening om leverance af en ny digital platform, bestående af standardsystemet cBrain M4 og cBrain F2.

Løsningen understøtter digitalisering af interne arbejdsgange og medlemsadministration herunder bl.a. økonomi, opkrævning, kommunikation, kursusadministration samt selvbetjening for medlemmer. Hertil kommer understøttelse af valgprocesser.


dansk socialrådgiverforening.png

Dansk Socialrådgiverforening

cBrain har indgået aftale med Dansk Socialrådgiverforening om leverance af en ny digital platform, herunder cBrains F2 sagsbehandlingsløsning og cBrains M4 CRM og medlemssystem.

Den nye digitale platform til Dansk Socialrådgiverforening skal bl.a. understøtte medlemsadministrationherunder og sagsbehandlingen herunder økonomi, opkrævning, kommunikation, kursusadministration og selvbetjening for medlemmer.


lægeforeningen.gif

Lægeforeningen

Lægeforeningen har sammen med PLO, FAS og Yngre Læger valgt cBrain som samlet leverandør af en ny digital platform, herunder cBrains F2 sagsbehandlingsløsning og cBrains M4 CRM og medlemssystem.

Den nye digitale platform til Lægeforeningen skal bl.a. understøtte medlemsadministration, sagsbehandling samt selvbetjening for medlemmer, og svarer dermed til de løsninger, som cBrain tidligere har leveret til bl.a. Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Implementeringsprojektet forventes afsluttet i 2016.


Lærerforeningen.png

Danmarks Lærerforening

cBrain har igennem en lang årrække serviceret Danmarks Lærerforening med en komplet digital platform til at understøtte hele DLFs medlemshåndtering. Platformen inkluderer økonomistyring, administration, kommunikation, selvbetjening, kursushåndtering m.m.


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out