Kommuner

Med f2 får kommunerne et vellykket fagsystem

Selv om sagsbehandlingsopgaverne i kommunerne adskiller sig væsentligt fra sagsbehandlingsopgaverne i et departement, så kan den generaliserede sagsbehandling løftes på samme måde i kommunen som i et ministerium. 

Det skyldes, at F2 er designet til at understøtte de enkeltstående handlinger, som udføres i forbindelse med en hvilken som helst sagsgang. 
 
F2 er udviklet med fokus på optimering af forretningen. Softwaren har til formål at effektivisere de forretningskritiske processer. De klassiske ESDH-funktioner som journalisering og søgning er i cBrain F2 blot afledte automatiske funktioner i forhold til det at behandle sagen. Eksempelvis: finde sagen, få overblik over sagen, sætte frist på sagen, sende sagen i høring eller til godkendelse, sætte sagen på dagsorden til udvalgsmøde, styre sagsgangen.

Hermed kan F2 anvendes enten som fuldt integreret sagsbehandlings- og arkivsystem - eller som et proceslag ovenpå kommunens eksisterende ESDH-system, hvis kommunen ikke ønsker at udskifte hele deres ESDH-løsning i forbindelse med digitalisering af fagspecifikke områder. 
 

Teknik og Miljø Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune ønskede en fuld digitalisering af Teknik og Miljøforvaltningens sagsgange. cBrains standard  F2 udgør grundlaget herfor, og er i forbindelse med projektet i Rudersdal udvidet med et proceslag, som muliggør understøttelse af forvaltningsspecifikke processer, som f.eks. GIS- integration, integration til KL emnebank, Ejendoms- og Miljødatabasen mm. 

Den nye digitale arbejdsplads i kommunen

GIS-integration
I forbindelse med projektet hos Rudersdal Kommune er F2-standard udvidet med en løsning til stedfæstelse, som giver sagsbehandleren mulighed for at stedfæste på baggrund af matrikel, ejendomsnr., adresse eller fritegning som en naturlig del af sagsbehandlingen - håndteret direkte fra sagssystemet.
 
Integrationen er fuldstændig og to-vejs, idet der også er etableret temaer i CB-kort baseret på sagsdata fra sagssystemet - cBrains F2. Det er således synligt i CB-kort, hvad der findes af sager fra sagssystemet, og ved klik på disse kan yderligere sagsinfo vises i CB-kort, ligesom der kan linkes direkte tilbage til sagen i sagssystemet.
 

Modul til selv- og medbetjening
cBrains modul til selv- og medbetjening understøtter selv- og medbetjening for borgere, og Rudersdal Kommune var den første kommune, som indførte det modul.

Rudersdal kommune anvender allerede cBrain F2 som digitaliseringsplatform i kommunens teknik og miljø-afdeling. Ved at indføre F2-modul et til selv- og medbetjning kan borgere og sagsbehandlere nu arbejde online i samme system, hvilket bla. minimerer fejl, eliminerer dobbeltarbejde og giver borgeren en bedre service.
 

Digitalisering af byggesager i Gentofte Kommune

cBrain har udviklet et workflow-modul som gør det muligt at understøtte fagspecifikke sagsgange i f.eks. kommunal forvaltning.  

Digital byggesagsstyring
 
Specielt noteres det, at det nye workflow-modul gør det muligt for kunden selv at definere og vedligeholde beskrivelse af konkrete processer helt uden programmering. Herved udfordrer cBrain de store traditionelle IT-projekter, idet cBrain nu kan tilbyde en hurtigere, billigere og mere fleksibel tilgang til digitalisering og procesunderstøttelse.
 
Digital byggesagsbehandling er det første fagområde, hvor cBrain anvender det nye workflow-modul. 
 
Det administrative arbejde i forbindelse med behandlingen af en byggesag er ofte temmelig omfattende, og der kan hentes serviceforbedringer og effektiviseringsgevinster gennem en digitalisering af sagsbehandlingen. Samtidig findes der flere hundrede forskellige typer af byggesager, hvilket traditionelt har gjort det vanskeligt at digitalisere dette område.
 
cBrain har med succes gennemført et forprojekt hos Byg & Plan-afdelingen i Gentofte Kommune, hvor det nye workflow-modul er blevet testet og vurderet. I forlængelse heraf har Gentofte Kommune valgt at indføre det nye modul og går nu i gang med en digitalisering af kommunens byggesagsbehandling.

 

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out