Styrelser


Digitaliseringsstyrelsen

I 2014 gennemførte Digitaliseringsstyrelsen et miniudbud under SKI 02.18 omkring et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), hvor de valgte cBrains F2-løsning.


Statsforvaltningen

I marts 2014 indgik Statsforvaltningen en kontrakt med cBrain som leverandør af F2 til fundament for et omfattende forandringsledelsesprojekt. I dag udgør F2 en samlet og fuldt integreret produktionsplatform for Statsforvaltningens arbejde. Den nye F2-platform omfatter bla også et fuldt integreret ledelsessystem, mødebookingsystem, styringsreol, som viser sagsproduktion i realtid, og digitalisering af fagprocesser. Sidstnævnte gør, at ægtepar kan søge om sepration eller skilsmisse online, en service, der har reduceret omkostningerne i forbindelse med sagsbehandlingen med cirka 50%.


Erhvervsstyrelsen

I 2014 valgte Erhvervsstyrelsen cBrain som leverandør af styrelsens nye sags- og dokumenthåndteringssystem. Erhvervsstyrelsen blev dannet i 2012 af tre styrelser, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Bygge-styrelsen samt dele af IT- og Telestyrelsen. Den nye F2-løsning understøtter 650 antal brugere, med adgang fra både pc og mobile enheder.


Energistyrelsen

I 2014 gennemførte Energistyrelsen et miniudbud under SKI 02.18 omkring et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), som cBrain vandt med en F2-løsning.


Danmarks Meteorologiske Institut

DMI valgte i 2012 at indføre F2 som en integreret digitaliseringsplatform til at understøtte en digitalisering af sagsgange, arkivering, vidensdeling og kommunikation.


     

     

IT Universitetet

I 2014 vandt cBrain endnu et SKI 02.18 udbud til levering af sags- og dokumenthåndteringsløsning til IT-Universitetet i København.


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out