Academy

Academy sørger for, at cBrains produkter formidles og dokumenteres, så brugerne får mere værdi ud af cBrains produkter. Afdelingens medarbejdere er uddannet inden for blandt andet sprog, kulturformidling og kommunikation.

Academy arbejder med følgende områder:

Dokumentation

Academy er omdrejningspunkt for dokumentation af ny funktionalitet og nye moduler samt for tekniske specifikationer og krav. Academy formidler de ændringer, som nye versioner af softwaren bringer, til brugerne via release notes og opdateringstillæg, som er tilgængelige på cBrains kundeportal. Academy er en del af beslutningsprocessen vedrørende udviklingen af cBrains produkter.

Manualer og vejledninger

Academy beskriver funktionaliteten i cBrains F2-system på en forståelig måde, der imødekommer brugernes behov. Academys medarbejdere producerer manualer, der beskriver F2’s kernefunktionalitet, F2’s tilkøbsmoduler samt en omfattende administratormanual.

Læringsvideoer

Academy udvikler videoer, der demonstrerer F2’s brugergrænseflade i detaljer, og videoer, der præsenterer de overordnede koncepter bag cBrains systemer. Videoerne fungerer som et visuelt supplement, der på lettilgængelig vis formidler konkrete arbejdsgange såvel som komplekse begreber.

Oversættelse

Academy oversætter manualer og anden dokumentation til engelsk. Academy angiver også retningslinjerne for sprog og terminologi for cBrains andre afdelinger samt de internationale teams. Desuden vedligeholder og opdaterer Academys medarbejdere den engelske tekst i F2-systemet.

Målgruppenalyser

Academy stræber efter at udvikle dokumentation og andre formidlingsprodukter, der opfylder kundernes behov. I kombination med en høj faglighed inden for formidling, kommunikation og sprog gør Academy brug af viden og inspiration fra både cBrains kunder, fra cBrains konsulenter og fra markedet.

Andre opgaver

Academy deltager også i en lang række kommunikationsaktiviteter i cBrain, blandt andet udbudsprocesser, præsentationer, brochurer, kundeportal og sociale medier. Desuden bidrager Academy med undervisningsmaterialer, korrekturopgaver og kundespecifikke opgaver.


For mere information om cBrain Academy kontakt:

Tanja Christensen, Afdelingsleder
Telefon: +45 7216 1811
Email: tcr@cbrain.dk

IMG_9912_web1.jpg
 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out