Implementering af F2

ænder7R7B4108.00_00_28_21.Still006web.jpg

F2 Consulting er ansvarlig for leverance af F2, som er cBrains kombinerede digitale arkiv- og sagsbehandlingssystem. Afdelingen består af 15-20 konsulenter, der dels implementerer F2 hos nye kunder og dels håndterer og har kontakten med de eksisterende F2 kunder. Afdelingen er delt op i en række teams, der alle er eksperter i F2 med hver deres forskellige funktioner:

Project Management Office (PMO): Single Point of Contact for nye projekter. PMO står for allokering af teams/konsulenter, og yder støtte til konkrete projekter. PMO er desuden ansvarlig for en lang række interne administrative opgaver såsom ressourceplanlægning, fakturering, forecast mv. Det er også PMO, der er ansvarlige for at vedligeholde og udvikle cBrains implementeringsmetode og sikre videndeling og standardisering internt.

Kerneteam 1 og 2: De to teams af konsulenter, der tager sig af standard F2, arbejder med projekter, der har en foruddefineret start- og slutdato. Medarbejderne i de to konsulentteams er ansvarlige for leverance af konsulentydelser på konkrete projekter inden for områder som projektledelse, afklaringer, opsætning, opgraderinger, floorwalking, uddannelse, konvertering, aflevering, arbejdsgangsanalyse mv.

Proces team: Teamet arbejder med at analysere, optimere og implementere sagsspecifik procesunderstøttelse og bistår kunderne i både afklaringer og den tekniske opsætning af processer og selvbetjeningsløsninger, der understøtter konkrete arbejdsgange hos kunden.


_R7B0029.JPG

For mere information om F2 Consulting kontakt:

Robert Lentz, COO Telefon: 3063 7722

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out