SKI 02.19 Cloud Rammeaftale

cBrain har sikret sig en plads på SKIs seneste udbud af rammeaftalen SKI 02.19 SaaS-Cloud. Aftalen trådte i kraft d. 30. august 2019.

02.19 SaaS-Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den eksisterende aftale på området.

Det er en flerleverandøraftale, hvor leverandørerne er blevet tildelt på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Målet for SKI har været at udarbejde en rammeaftale med konkurrencedygtige priser, der kan understøtte den opgaveløsning, som de forskellige offentlige myndigheder og institutioner varetager gennem it-værktøjer.

På aftalen har cBrain mulighed for at tilbyde Services, som understøtter myndighedens kommunikation og dermed et bredt spektrum af myndighedens opgaver over for medarbejdere, borgere, virksomheder og øvrige myndigheder. Rammeaftalen er bygget op omkring FORM-STORM konceptet og i den forbindelse leveres digitale løsninger/Services, som støtter både ved traditionelle ESDH processer og specifikke fagsystemer, automatisering, selvbetjening, høringsprocesser, integrationer med mere.

I den nye SKI 02.19 aftale (genereration II), har SKI indført nye elementer i priskonceptet. Det er nu muligt at få Services på fast pris inklusiv implementering og  med eller uden konvertering . Der er også udviklet koncepter for fire typer uddannelsespakker til kurser i kerneydelser og moduler, som ligeledes at angivet med faste priser.

Den ny SKI 02.19 aftale giver således mulighed for at komme hurtigt i gang med et kendt budget og med foruddefinerede implementeringsaktiviteter.

Der er to muligheder for at købe ind på rammeaftalen:

1.      Direkte tildeling

2.      Miniudbud

Direkte tildeling er et ”direkte indkøb” af services via abonnementsbaseret betaling, samt mulighed for tilkøb af funktionalitet, timer og uddannelse. Du skal i udgangspunktet foretage en direkte tildeling.

Miniudbud er en konkurrenceudsættelse, hvor leverandørerne byder ind med specifikke løsningsforslag af deres Services  jævnfør kundens særlige specifikationer for behov om tilpasninger, tilretninger, integrationer, skærpelser af forhold, eller andet. Alene hvor betingelserne for miniudbud er opfyldt, skal der gennemføres et miniudbud. Du kan se, hvornår du er forpligtet til at gennemføre miniudbud i bilag B ”Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale”.

Vi tager gerne en dialog om muligheder og uddyber med yderligere materiale og viden om området. Det er et omfattende materiale, hvor der er mange muligheder både på tværs af ressortområder og fagopgaver.  Det kan være en fordel at starte med at få en overordnet introduktion til muligheder, og hvordan I kommer i gang.

cBrain er med på både del 1 og del 2, hvilket betyder at kerneydelse og tillægsmoduler stilles til rådighed for myndigheder i alle kategorier, som omfatter:

Del I: Stat, regioner og øvrige kunder

Del II: Kommuner


Læs mere om rammeaftaler HER

Har du spørgsmål til hvilke løsninger, der kan anskaffes på aftalen, eller andet, så er du velkommen til at sende os en besked.

_R7B0099_web.jpg
 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out