Technical Services & Support 

Technical Services & Support (TSS) er en central afdeling i cBrain, som står for alle tekniske ydelser relateret til cloudmiljø, installationer og opgraderinger. TSS er også kundernes indgang for supporthenvendelser og støtte til systemadministratorer og -ejere i forvaltning af løsningerne.

Herudover tilbyder TSS en lang række ydelser, som understøtter et sundt og højtydende applikationsdriftsmiljø, f.eks. støtte til performanceoptimering og Data Lifecycle Management.

TSS har ansvaret for cBrains eget cloudmiljø og har her en god indgang til at kunne rådgive og servicere vores kunder, både med applikationssupport og driftssupport. Vi er ansvarlige for den tekniske rådgivning ved etablering af kompetencecentre hos kunder, og vi driver cBrains Technology Transfer Board, i tæt samarbejde med kunder i Danmark og Internationalt.

Technical Services & Support arbejder med følgende områder: 

Support og softwarevedligehold

TSS har ansvaret for, at vores kunders vedligeholdelsesaftaler overholder de aftalte Service Level Agreement (SLA’er). Vi håndterer alle henvendelser vedrørende applikationssupport og håndterer Incident Management. TSS sørger for en effekt fejlfinding i samarbejde med kunden og kundens eventuelle cloud- eller driftsleverandør, hvad enten problemet skyldes applikationer, netværk, servere eller andet. TSS arbejder tæt sammen med cBrains udviklingsafdeling og har direkte adgang til hurtig third level support, således at rettelser kan udføres direkte gennem installation eller opgradering.

Rapportering

Som en del af onboarding af nye kunder har TSS ansvaret for at introducere cBrains support- og Incident Management system. Support- og Incident Management systemet anvendes af alle afdelinger i cBrain og sikrer, at der mellem kunden og cBrain er en tæt og transparent kommunikation omkring løsninger. TSS gennemfører en kontinuerlig overvågning af, at henvendelser håndteres. Supportmedarbejdere gennemfører med jævne mellemrum møder med systemadministratorer og -ejere med henblik på at sikre fremdrift på henvendelser og incidents.

Publikationer

TSS vedligeholder en række publikationer, der omhandler den tekniske del af cBrains løsninger. Det drejer sig bl.a. om Hardware Requirements, Software Requirements, Operations Handbook samt andre vejledninger, der støtter cBrains kunder i deres brug af F2. Disse udgives på cBrains online kundeportal.

Overvågning

TSS er ansvarlig for en lang række overvågningsaktiviteter både i forhold til eget cloudcenter og i forhold til kundernes. Der udføres applikationsovervågning og alarmhåndtering af alle kunders F2-produktionssystemer. Medarbejderne i TSS holder sig løbende opdateret på tredjepartsprodukter, som for eksempel Citrix og Mobile Device Management.

Installation, opgraderinger og ændringer

I gennem de seneste år har TSS arbejdet intensivt på at automatisere processer til installation og opgradering af cBrains løsninger. Vi arbejder hele tiden på at forbedre kvalitet og effektivitet, for at sikre kunder installationer og opgraderinger med et minimum at nedetid. Processer omkring installationer, opgraderinger og ændringer er sat i system. Der er faste procedurer for optimering af metoder, stærkt inspireret af ITIL. Der er således tjeklister, drejebøger og projektplaner for alle standardydelser.  

Performance, sundhed og sikkerhed

cBrains løsninger bliver helt tiden optimeret til bedre performance, bedre sikkerhed og i det hele taget en sund og enkel infrastruktur. For at sikre at det har den rette effekt, er det vigtigt, at det omgivende driftsmiljø, på hardware og software, ligeledes er optimeret. Vi støtter kunderne med f.eks. performancetjek og sikrer, at de rette områder af løsningen overvåges. Ved performancetjek undersøger vi opsætning af server, database, netværk, klienter m.m. TSS har dertil en række værktøjer og moduler, som f.eks. Data Lifecycle Management til store databaser og Database Virusskanning til skanning af filer i databasen.

cBrains egen clouddrift

cBrain tilbyder kunder drift direkte fra cBrains eget cloudinfrastrukturcenter. Cloudcenteret understøtter den samlede løsning både i forbindelse med selvbetjening, fagprocesser, sags- og dokumenthåndtering, procesunderstøttelse, CRM m.m. Kunder kan aftale brug af cBrains cloudcenter enten via SKI-rammeaftale 02.19 eller via direkte aftaler.

ISO 27001certificeret

TSS har ansvaret for den løbende håndtering og opdatering af cBrains ISO 27001certificering. Dette ansvar indebærer både den løbende, interne overholdelse af ISO 27001 og de jævnlige kontrolmøder.

Medarbejderne i TSS har tekniske uddannelser inden for support, incident management, applikationsforvaltning samt server- og databasedrift. De fleste af medarbejderne har mere end 10 års erhvervserfaring inden for nævnte områder.


_R7B5724.JPG

For mere information om
cBrain Technical Services & Support
kontakt:

Peter Kristensen
Telefon: +45 4058 1516
Email: pkr@cbrain.com

 

 

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out