Social- og Indenrigsministeriet

cBrain F2 blev oprindelig udviklet i samarbejde med Socialministeriet. Socialministeriet ønskede at erstatte deres traditionelle ESDH system med en løsning som reelt kunne understøtte deres sagsgange og herigennem være med til at effektivisere det administrative arbejde i ministeriet. En forudsætning for ministeriet var, at arbejdet med registrering af sager skulle foregå automatisk og at systemet skulle give det nødvendige overblik over arbejdet.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out