Transport- og Bygningsministeriet

Også i Transportministeriet ønskede man at overgå til digital forvaltning. Baseret på erfaringerne fra Socialministeriet blev nøjagtig samme software installeret i  Transportministeriets departement som ganske få dage efter de gik i drift på F2 kunne skrive på deres hjemmeside

Departementschef Jacob Heinsen forklarer det således:
 "Vi har - ligesom de fleste andre - gennem en del år haft et elektronisk dokumenthåndteringssystem, men det gav bare ikke de ønskede fordele, fordi systemerne ikke hang sammen, og fordi sagerne stadig bevægede sig rundt i huset på papir. Med det nye system har vi ikke forbudt papir i sagsbehandlingen, men papiret er simpelthen blevet udkonkurreret. Medarbejderne oplever det nu som lettere at behandle sagerne og forelægge dem for cheferne elektronisk. De skal ikke længere tage en masse kopier, og de kan også løbende følge sagens videre gang i F2. Med det nye system er elektronisk sags- og dokumenthåndtering ikke længere en yderligere arbejdsopgave, men en reel lettelse i arbejdet."
Citat:et stammer fra  Transportministeriets Nyhedsmail 30. marts 2010 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out