Vi hjælper med at digitalisere Danmark

Vi er på vej mod d-land. Ligesom industrialisering og masseproduktion i sin tid lagde grunden for en højkonjunktur i de industrialiserede lande, står vi nu overfor det næste paradigmeskift. En global digitaliseringsbølge, der skyller ind over os, og som både ændrer samfundet og den måde, mennesker og organisationer lever og arbejder på.

Digitaliseringsbølgen kan skabe en ny periode af højkonjunktur i de samfund, som forstår at udnytte de digitale kræfter og som forstår at udvikle sig fra industrialiseret til digitaliseret samfund i en transformation fra i-land til d-land.

Transformationen fra i-land til d-land betyder ikke, at vi afskaffer landbrug eller industri. Vi har fortsat brug for mad, tøj, transport med videre. Men transformationen betyder, at digitalisering fremadrettet vil være en grundlæggende teknik, som indgår i alt det, vi gør: i fx produktion, læring, kommunikation, underholdning og service.

Digitalisering er derfor blevet et strategisk værktøj i både private og offentlige organisationer. For digitalisering gør det muligt at skabe vækst, øget medarbejdertilfredshed og produktivitet. Ligesom digitaliseringen gør det muligt at udvikle helt nye forretningsmodeller og nye typer af værdiskabende services og produkter for både borgere og virksomheder.

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out