Sentry Page Protection

F2 Forelæggelse

Introduktion

F2 Forelæggelse er designet til at understøtte ministerforelæggelser inden for statsadministrationen. Hensigten er at digitalisere behandlingen af eksempelvis eksterne forespørgsler til ministerierne fra Folketinget eller fra borgere og virksomheder, der skriver direkte til ministeren. F2 Forelæggelse er et dokumenteret godkendelsesforløb, der understøtter en fleksibel og gennemsigtig sagsbehandling i hele forelæggelsesprocessen fra sagsbehandler til øverste godkender.

Den digitale forelæggelsesproces giver et aktuelt og fuldstændigt overblik over: 

  • Ministeriets samlede antal igangværende forelæggelser.

  • Hvem der er ansvarlig for en forelæggelse.

  • Hvem der er involveret i en forelæggelse.

  • Hvor langt en forelæggelse er kommet i godkendelsesforløbet.

  • Overholdelse af tidsfrister.

Forelæggelsesprocessen tillader, at dokumenter løbende tilpasses med de nødvendige opdateringer og rettelser. Derved kan ændringer i forelæggelsens bilag udføres med det samme enten ved, at en godkender kommunikerer ønskede ændringer og returnerer forelæggelsen til sagsbehandleren eller ved, at godkender selv redigerer relevante forelæggelsesbilag. Enhver opdatering af bilag medfører generering af en ny version.

Når en forelæggelse sendes ud på godkendelsesruten, understøtter forelæggelsen, hvad næste skridt på ruten er. Godkender beslutter, hvad der skal ske efter, at godkender har gennemgået vedlagte bilag. Skal forelæggelsen godkendes og dermed sendes videre i forløbet? Skal forelæggelsen godkendes betinget, eller skal den retur til sagsbehandleren til opdatering og gennem en fornyet forelæggelsesproces? Det beslutter den enkelte godkender helt og holdent.

Det digitale forelæggelsesforløb muliggør et aktuelt og fuldstændigt overblik over alle igangværende forelæggelsers placering, deres antal og deres generelle fremdrift.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.


Danske manualer

F2 Forelæggelse - Brugermanual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


English manuals

F2 Submissions - User manual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out