Sentry Page Protection

F2 Kvalitetssikring

Introduktion

F2 Kvalitetssikring er et tilkøbsmodul til brug for løbende kvalitetssikring såvel som til brug i forbindelse med aflevering til Rigsarkivet. Modulet består af en række relevante rapporter til modulet F2 cPort såvel som reoler til modulet F2 Styringsreol. 

Administratorer kan ved brug af rapporterne i F2 cPort lave statistiske udtræk til brug for kvalitetskontrol til Rigsarkivet samt til ledelsesrapportering. Eksempelvis kan der trækkes statistik på:

  • Akter som er journaliseret, men ikke ligger på en sag

  • Akter som mangler ”Ansvarlig”

  • Sager som ikke er afsluttet

  • Sager som mangler ”Ansvarlig”

  • Antal og størrelse af alle filer

  • Antal og størrelse af filer på sager

Der er endvidere inkluderet en Excel-skabelon i F2 Kvalitetssikring, som kan bruges til viderebehandling data fra cPort i Excel.

Derudover kan medarbejdere gennem de relevante styringsreoler løbende kvalitetssikre egne data og rydde op, så organisationen er klar til aflevering til Rigsarkivet. F2 Kvalitetssikring inkluderer følgende tre styringsreoler:

  1. Kvalitetssikring: Akter

  2. Kvalitetssikring: Sager

  3. Kvalitetssikring: Dokumenter

Fælles for styringsreolerne er, at de giver et aktuelt og grafisk overblik over datakvaliteten i F2. 

Styringsreolerne kan også tilgås i F2 Touch.

Manualer markeret med “x” findes ikke.


Danske manualer

F2 Kvalitetssikring - Brugermanual

Rapportbeskrivelser til F2 Kvalitetssikring

6.1

x

x

6.0

x

x


English manuals

F2 Quality assurance - User manual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out