Sentry Page Protection

Ny funktionalitet og opdateringstillæg

På denne side finder du til opdateringstillæg til alle nyere versioner af F2. Opdateringstillæg til større versioner af F2 kaldes "Ny funktionalitet".

Til hver version af F2 bliver der lavet et opdateringstillæg, der beskriver den nye eller ændrede funktionalitet og evt. nye moduler. Opdateringstillægget giver et hurtigt og præcist indblik i de ændringer, den nye version indeholder. En ny version er f.eks. når F2 opdateres fra 6.0 til 6.1. Dette er en større opdatering af F2 og et opdateringstillæg til en versionsskifte hedder ”Ny funktionalitet i [versionsnummer]”.

I mellem hver større version af F2 kan der komme mindre opdateringer og fejlrettelser. Disse delversioner (releases) kan f.eks. være når F2 opdateres fra 6.1.0.38584 til 6.1.0.40069. De opdateringer og fejlrettelser, der kommer med i en ny release, sammenskrives til et opdateringstillæg, hvor titlen f.eks. er ”Opdateringstillæg [release-nummer]”. Ligesom med ”Ny funktionalitet” giver ”Opdateringstillæg” et samlet overblik over relevante nyheder og ændringer i den pågældende version af F2.Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out