Aske udvikler kernen i F2

Aske Brekling er ansvarlig for arbejdet med den udvikling, der foregår i kernen af F2. Han ser cBrain som en oase, hvor der både er plads til både den tunge fordybelse og det lettere sociale liv.

Aske Brekling er optaget af digital bæredygtighed. Det vil sige udvikling af software, der ikke bare er lækkert, funktionsdygtigt og resultatskabende, men softwaren skal også være skrevet, så den er nem at vedligeholde og arbejde videre med for andre udviklere.

”Det, jeg bidrager med hos cBrain, skal være software, der umiddelbart kan arbejdes videre med og udvikles på af andre softwareudviklere, den dag jeg ikke arbejder med cBrains software længere,” siger han.

I 2006 blev Aske færdig som civilingeniør med informatik som studieretning, det man i dag kalder softwareingeniør. Umiddelbart herefter begyndte han at skrive sin ph.d., som analyserede en formel model for indlejrede systemer.

I 2011 startede han så som udvikler hos cBrain og arbejder i dag i den afdeling, der i daglig tale kaldes F2 Fabrikken. Som navnet antyder, er det afdelingen, hvor koden til F2 udvikles og skrives.

Hver mandag er metodemandag
Alle udviklere af F2 sidder under samme tag på Dampfærgevej i København og skriver kode. Bå de metodisk indsigt og udviklingsiver er centrale aspekter af Askes dagligdag.

”I min kalender er der fire timer, hver mandag som hedder metodemandag. Men i realiteten forgår mit arbejde med udviklingsmetoder sideløbende med det daglige udviklingsarbejde,” fortæller Aske og fortsætter:

”For i dag handler det i langt højre grad om at lære metoder ved at bruge dem i stedet for at skrive dem ned i noter."

På den måde bliver det også muligt at udvikle det, som optager Aske i softwareudviklingen bedst muligt: det korrekt strukturerede:

”cBrains F2 er et komplekst standardprodukt med komplekse integrationer. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi udvikler med meget sunde principper og dybe overvejelser – det, der sker bagude er lige så vigtigt som det, der sker fremad i udviklingen.”

Balancen mellem det tunge og lette i hverdagen
Aske er godt klar over, at hans arbejde hurtigt bliver ret nørdet. Men han peger på, at arbejdsmiljøet hos cBrain netop har den rette balance mellem den tunge fordybelse og det lettere sociale liv.

”cBrain virker som en virksomhed, der er en lille oase i en ørken af virksomheder med stor indadvendthed. Her er viden ikke alene indadvendt - der er virkelig plads til alle. Og balancen fungerer rigtig fint,” siger han.

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out