Generel information om generalforsamling i cBrain

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 30. april. Alle generalforsamlinger afholdes i København.

 

Indkaldelse
Bestyrelsen indkalder elektronisk til generalforsamlingen. Indkaldelse offentliggøres med 3-4 ugers varsel på OMX/Nasdaq samt på selskabets hjemmeside. 

 

Tilmelding til generalforsamling sker elektronisk via cBrains hjemmeside.

 

Forslag
Alle aktionærer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal skriftligt indgives til bestyrelsen i så god tid at emnet kan optages på dagsordenen (hvilket i praksis vil sige senest 10 dage før generalforsamlingen).

 

Stemmeafgivelse
Enhver aktionær som har tilmeldt sig senest 8 dage før generalforsamlingen og som er noteret på navn i aktiebogen kan møde og stemme på generalforsamlingen. 

Én aktie giver én stemme på generalforsamlingen.
Behovet for afstemning afgøres som udgangspunkt af dirigenten som udpeges af bestyrelsen.

 

Deltagelse/fuldmagt
Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne med forevisning af skriftlig og gyldig fuldmagt, givet for ikke mere end et år.

Det er også muligt for en aktionær at give fuldmagt til bestyrelsen, hvilket kan ske elektronisk via selskabets hjemmeside.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out