Generel information om generalforsamling i cBrain

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 30. april. Alle generalforsamlinger afholdes i København.
 

Indkaldelse
Bestyrelsen indkalder elektronisk til generalforsamling. Indkaldelsen offentliggøres med mindst 3 uger og højst 5 ugers varsel via en fondsbørsmeddelelse på Nasdaq OMX Copenhagen, via selskabets hjemmeside og via e-mail til det aktionærer som har tilmeldt sig via selskabets Investor Portal. Tilmelding til generalforsamling sker elektronisk via cBrains hjemmeside.
 

Forslag
Alle aktionærer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal skriftligt indgives til bestyrelsen i så god tid at emnet kan optages på dagsordenen (hvilket i praksis vil sige senest 6 uger før generalforsamlingen).
 

Stemmeafgivelse
Enhver aktionær som er noteret på navn i aktiebogen og som på registreringsdatoen er indehaver af cBrain aktier og som har tilmeldt sig senest 5 dage før generalforsamlingen, har ret til at møde op og stemme mod forevisning af adgangskort.”

Én aktie giver én stemme på generalforsamlingen.
Behovet for afstemning afgøres som udgangspunkt af dirigenten som udpeges af bestyrelsen.
 

Deltagelse/fuldmagt
Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne med forevisning af skriftlig og gyldig fuldmagt, givet for ikke mere end et år.

Det er også muligt for en aktionær at give fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme via selskabets hjemmeside

 
Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out