Årsrapport 2017 - Stigende omsætningsvækst

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2017.

Årsrapporten viser en omsætning på 80,6 million kroner i 2017, mod 71,8 million kroner i 2016, svarende til en omsætningsvækst på 12%. Årsrapporten viser et resultat før skat (EBT) på 8,6 million kroner, svarende til en EBT margin på 11%.

cBrain udmeldte ved årets start en forventning om en omsætningsvækst på 10-15 %, hvilket er realiseret (12 %). Tilsvarende blev der udmeldt en forventning om EBT margin på 5-10 %. Det blev i november opjusteret til 10-12 %, og det er tilsvarende blevet realiseret (11 %).          

cBrain har fortsat god fremgang på det danske marked. I 2017 gennemførte cBrain en række nye leverancer til bl.a. Skatteministeriets departement og Lægeforeningen. Samtidig annoncerede cBrain en række vigtige nye ordrer, bl.a. Finansministeriets koncern, herunder departementet og 4 styrelser, samt Folkekirken. Internationalt noterer cBrain også fremgang, specielt på det tyske marked, hvor cBrain i 2017 har annonceret sin anden ordre.

cBrain har gennem de sidste år omlagt sin forretning fra salg af softwarelicenser til salg af softwareabonnementer, hvorfor engangsindtægter fra salg af software erstattes af løbende indtægter over en 4-6 årig periode.

cBrain er kommet langt i omlægningen og noterer med tilfredshed, at omsætningsvæksten er steget fra 5% i 2016 til 12% i 2017. cBrain forventer, at denne udvikling vil fortsætte og estimerer en omsætningsvækst på 15-17% i 2018.

I 2018 vil cBrain øge sine omkostninger væsentligt med henblik på at underbygge den positive udvikling og investere i langsigtet vækst. Fra 2016 til 2017 har cBrain øget sin medarbejderstab med 12% og forventer at øge antallet af medarbejdere med yderligere 10-15% i 2018. Parallelt hermed planlægger cBrain i 2018 at investere ca. 15% af de samlede omkostninger i selskabets eksportaktiviteter, herunder markedsføring og udbygning af den internationale organisation. Investeringerne aktiveres ikke, og som følge af det høje investeringsniveau forventer cBrain en indtjening (EBT margin) på 10% i 2018.

cBrain har kun en mindre kortfristet gæld og betydelige aktiver. Ultimo 2017 har cBrain aktiver på i alt 102 million kroner, hvoraf egenkapitalen udgør 85 million kroner. Likvide beholdninger, i form af kontantbeholdning, udgør 34 million kroner. cBrain har således den finansielle styrke til at fastholde sine vækst- og eksportinitiativer.

Ledelsen er godt tilfreds med resultatet og selskabets udvikling. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at udbyttet hæves med 10%, således at der udbetales et udbytte på 0,11 kroner per aktie.

 

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out