cBrain har indgået cloud-aftale med SKI

København, 23. august 2019

cBrain og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) har underskrevet en 02.19 cloud rammeaftale. cBrain er dermed blandt de virksomheder, som har vundet udbudskonkurrencen om at levere cloudløsninger til den offentlige sektor gennem de næste fire år.

Det er tale om en flerleverandøraftale, hvor leverandørerne er blevet tildelt på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

cBrain har netop udsendt sit halvårsregnskab for første halvår 2019. Det fremgår af halvårsregnskabet, at abonnementsomsætning udgør 46% af cBrains samlede omsætning.

En væsentlig del af cBrains abonnementsomsætning er cloudløsninger, som er baseret på en tidligere cloudaftale med SKI.

cBrain forventer, at den nye aftale vil danne grundlag for et større antal nye aftaler med offentlige myndigheder i Danmark og dermed bidrage til en fortsat vækst af selskabets abonnementsomsætning. Den nye aftale med SKI er derfor vigtig for cBrain.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out