Danmarks Rumcenter køber ESDH-løsning hos cBrain

cBrain leverer ESDH-løsning til Danmarks Rumcenter.

Danmarks Rumcenter (DRC), som er en institution under Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, har indgået aftale med cBrain om leverance af en Elektronisk sags- og dokumenthåndterings-løsning (ESDH) til brug for institutionens 70 medarbejdere.

Leverancen til Danmarks Rumcenter (DRC) tager udgangspunkt i cBrains procesbaserede doku­­ment­­håndteringsløsning, som tidligere er leveret til revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Danmark. Løsningen er teknisk baseret på en såkaldt ”service-arkitektur” (SOA).

Den nye ESDH-løsning skal understøtte journalisering og central arkivering, samtidig med at den skal understøtte en effektiv videndeling mellem DRC s medarbejdere og DRC s mange samar­bejdspartnere rundt omkring i verden. Løsningen omfatter bl.a. automatisk journalisering af e-mails, samt arkivering og journalisering af projektrelaterede dokumenter direkte fra Microsoft Office.

Om Danmarks Rumcenter: 
Danmarks Rumcenter (DRC) er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling.

Institutionens formål er at drive et forskningsprogram indtil højeste internationale niveau inden for naturvidenskabelig rumforskning og forskning i geodæsi og samtidig fungere som et dansk videncenter for instrumentering og teknologi knyttet til rumfart.

Om cBrain
cBrain udvikler softwareløsninger, ved hjælp af komponenter (SOA/service-arkitektur), som understøtter forretningsprocesser, kommunikation og vidensdeling. cBrain har bl.a. leveret løsninger til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH), medlemsadministration, enterprise content management (eCMS) og e-business.

cBrain´s kundeliste omfatter Carlsberg, Det Danske Spejderkorps, Dansk almennyttigt Boligselskab, Danmarks Rumcenter, Det Radikale Venstre, Indenrigsministeriet, Integrationsministeriet, Mødrehjælpen, PricewaterhouseCoopers, Socialdemokraterne og Sonofon Partner.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out