Kodeks skal fremme dialog og en ledelse som er tæt på

Konkrete råd og anbefalinger i et nyt kodeks skal hjælpe samarbejdet mellem statslige myndigheder og it-leverandører bedre på vej. Ledelsens engagement står helt centralt, mener CEO for cBrain Per Tejs Knudsen.

Af journalist Maria Djurhuus Petersen

Selvom der er mange gode it-projekter i virkelighedens verden, er der desværre også eksempler på det modsatte. Det er én af grundene til, at Statens It-projektråd sammen med DANSK IT og it-brancheorganisationerne IT-Branchen og DI Digital har formuleret og udgivet et kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde. Det blev lanceret den 27. oktober i et fyldt Eigtveds Pakhus i forbindelsen Netværksdagen 2016 arrangeret af Ministeriernes Projektkontor.

Kravsspecifikationer kan hæmme processen
Mens digitalisering af den offentlige sektor og samfundet som helhed befinder sig på et højt niveau i Danmark set i et internationalt perspektiv, er der fortsat brug for at løfte niveauet. Arbejdet med at udvikle et kodeks har taget mere end et år. Men det har været helt nødvendigt, for at komme om bag ved og forstå de mekanismer, som er i spil. Når it-projekter knirker er det nemlig særligt kommunikationen og samarbejdet, der har været årsagen, påpeger næstformanden for Statens it-projektråd Birgit W. Nørgaard.

CEO Per Tejs Knudsen har taget del i arbejdet i form af debatter og workshops. Han mener, at ledelsens engagement er ét af de vigtigste punkter i det nye kodeks:

”Min erfaring er, at når ledelsen – hos begge parter - er tæt på, engagerer sig og virkelig forstår det forretningsmæssige problem, kan vi skabe succes sammen. I cBrain har vi ofte haft mulighed for at have den øverste ledelse meget tæt på. Derfor er jeg glad for, at netop samspillet mellem topledelsen og leverandøren indtager en central position i kodekset.”

Kravsspecifikationer kan hæmme processen
Det er dog ikke kodekset i sig selv, der gør den store forskel. Birgit W. Nørgaard, næstformand i Statens IT-projektråd lagde i sin velkomsttale vægt på, at processen faktisk er vigtigere end dokumentet i forhold til at finde ud af, hvor man er enig eller uenig. Per Tejs Knudsen peger da også på, at dialogen og den fælles forståelse danner fundamentet for det videre arbejde.

”Vi gør i cBrain meget ud af i den indledende dialog at få etableret en klar forståelse af det forretningsmæssige problem og behov og konstant holde det i centrum. Når kravspecifikationer får deres eget liv, bliver de let til motorrumsbeskrivelser. På den måde fjerner man koblingen til det forretningsmæssige. Så har vi ikke fokus på at gøre de rigtige ting. Her hjælper kodekset med at holde fokus,” siger Per Tejs Knudsen.

’Det innovative rum’ som ramme for dialog
Han forklarer, at man i cBrain gør brug af det, der kaldes ’det innovative rum,’ hvor man gennem tidlig og vedvarende dialog kan udfordre og skabe løsninger, som bringer kunderne videre.

”Dermed kan vi på meget kort tid levere kørende alfa- og beta-versioner, så processen bliver konkret, og kunden kan lære undervejs. Tiden er løbet fra lange, store it-projekter. Med cloud-teknologi nedbringes kundernes risikoprofil væsentligt. Netop vægtningen af dialog tidligt og igennem hele forløbet, er derfor et vigtigt element i kodekset.” 

Per Tejs Knudsen håber på, at kodekset vil være med til, at flere ledere får øjnene op for vigtigheden af at engagere sig i processen:

”Dialog tidligt og igennem hele forløbet er af afgørende betydning. Her spiller ledelsen en helt central og nødvenlig rolle, hvis vi skal nå de fælles mål om mere og bedre digitalisering i det offentlige.”

LINK TIL KODEKS: http://www.digst.dk/kodeks

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out