F2 hjælper med flytning til Danmark

cBrain har indgået aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune om leverance af en ny digital platform til brug i International House Copenhagen. 

International House blev etableret i 2013 og fungerer som en one-point-entry, hvor internationale borgere både kan få løst myndighedsopgaver såsom cpr. nr., valg af læge, skattekort mv. samt kan deltage i de meget populære New in Denmark Events, der vedrører centrale forhold i deres nye liv, som fx boligsøgning, bankforhold, kultur- og fritidsliv, arbejdspladskultur mv.  

Den nye platform skal lette arbejdet og sagsbehandlingen for medarbejdere på tværs af myndigheder, for derved at gøre det nemmere og hurtigere for udenlandske arbejdstagere, ægtefæller og studerende, som ønsker flytter til Danmark.  

Løsningen baseres på cBrains F2-platform, og teknisk leveres løsningen som en cloud service fra F2 Cloud Centret hos Statens IT. 

cBrain har etableret en solid position som leverandør til centraladministrationen, hvor halvdelen af de ministerielle departementer og en antal styrelser nu har indført F2-produktet. Den nye aftale er derfor vigtig for cBrain, fordi den styrker cBrains position udenfor centraladministration og viser, at F2-produktet også er relevant i den kommunale sektor. 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out