cBrain vil forsøge at komme ind i USA

cBrain har i efteråret 2015 gennemført en markedsundersøgelse i USA. I forlængelse heraf har cBrain besluttet, at selskabet vil forsøge at komme ind på det amerikanske marked med særlig fokus på centraladministrationen i Washington.

Formålet med markedsundersøgelsen, som er gennemført i tæt samarbejde med Eksportrådet og den danske ambassade i Washington, har været at vurdere mulighederne for at eksportere F2-produktet. Markedsundersøgelsen har omfattet et antal møder med ministerier og styrelser, primært i den amerikanske centraladministration i Washington. 

Markedsundersøgelsen viser, at selv om myndighederne i den amerikanske centraladministration er meget store, baserer de arbejdet på de samme forvaltningsmæssige processer som myndighederne i Danmark og UK. cBrain vurderer således, at F2-produktet i sin nuværende form vil kunne understøtte arbejdsgange hos en række amerikanske myndigheder.

Møderækken i Washington viser endvidere, at de amerikanske myndigheder efterspørger og investerer i digital understøttelse af deres interne processer. Samtidig vurderer cBrain, at F2-produktet adskiller sig markant fra de løsninger, som myndighederne anvender i dag, og at F2-produktet har en række konkurrencemæssige fordele, herunder eksempelvis at der er tale om et fuldt integreret standardprodukt, som kan leveres hurtigt og uden behov for tilretninger. 

Indsatsen i USA vil ske i tæt samarbejde med Eksportrådet og den danske ambassade i Washington. Med udgangspunkt i cBrains overordnede eksportstrategi, vil de første mål være at finde pilotkunder samt at etablere samarbejde med lokale partnere. 

Ligesom i Europa er de amerikanske myndigheder underlagt komplekse udbudsregler og baserer sig primært på lokale leverandører. cBrain forventer derfor, at det ligesom i andre lande vil kræve en betydelig og langvarig indsats at få de første kunder i USA.

Beslutningen om at investere i USA betyder, at cBrain øger sine samlede eksportinvesteringer, idet cBrains hidtidige eksportindsats i bl.a. Tyskland og UK fastholdes og videreføres parallelt med de nye aktiviteter i USA.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out