Fuld fokus på digitalisering, automatisering og nye vilde ideer

Både offentlige og privat interesseorganisationer har klart fokus på automatiseringen i den offentlige digitalisering – som middel til effektivisering og innovation af borgerservice. Statsforvaltningen er en af de organisationer, der viser vejen.

I forbindelse med 2016-udgaven af politikfestivalen Folkemødet på Bornholm lancerede landets største erhvervsorganisation DI et ønske om at revolutionere den offentlige sektor. I et interview med Berlingske siger DIs administrerende direktør Karsten Dybvad:

”Den offentlige sektor bør definere, hvad der er den vigtigste opgave, nemlig bedst mulig service for borgerne. Hvis det er målet, hvordan frigør det offentlige så ressourcer, så den kan forfølge sit mål? Vores bud er fuld fokus på digitalisering, automatisering og nye vilde ideer, som vi end ikke kan forestille os i dag.”

»Der er hele tiden et pres på den offentlige sektor, og hvis vi nogen sinde skal kunne komme igennem med vores ønske om lavere skatter, må vi komme med forslag til en mere effektiv, offentlig sektor,« fortalte Karsten Dybvad til Berlingske.

En stemme fra maskinrummet
Inden Karsten Dybvad blev topchef i dansk industris store interesseorganisation, var han blandt andet departementschef i Finansministeriet. Her var han tilbage i 2001 med til at starte den digitale task force, der banede vejen for de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev præsenteret i maj og er den sjette i rækken. Strategien har færre konkrete teknologimål end forgængeren, men er til gengæld indrettet, så de ansvarlige beslutningstagere for alvor kan tage fat på arbejdet med at digitalisere processer og arbejdsgange.

”Digitalisering har gennem mange år vist sig at være et effektivt værktøj til at gentænke processer og arbejdsgange i den offentlige sektor. Og digitalisering har på flere områder givet anledning til at bryde med den silotænkning, som den offentlige sektor til tider handler ud fra. Traditionen for fællesoffentligt strategisk arbejde med digitalisering er, at myndighederne fortsat stræber efter tættere offentligt samarbejde om at levere god, effektiv og sammenhængende service til borgere og virksomheder.”

Statsforvaltningen viser en vej
Sådan beskrives formålet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blandt andet på side 12. Statsforvaltningen er en af de offentlige myndigheder, der viser en digital vej.

Statsforvaltningen har implementeret standardsystemet F2 som fundament for deres omfattende forandringsledelsesprojekt. Det har ført til markante besparelser både for forvaltningen og borgerne:

  • Omkostninger til sagsbehandling i ægteskabssager er reduceret med 50 procent
  • Gebyret for borgere er sænket fra 900 til 420 kroner i ægteskabssager
  • Sagsforløb vedligeholdes direkte i F2 uden programmering

Læs mere om, hvorfor det ikke behøver at være så svært i cView 02 2016 i PDF
Læs mere om kunsten at digitalisere en styrelse på 6 måneder i cView 01 2015 i PDF

”Lige nu er forretningsstrategien digitalisering i Statsforvaltningen. Det er afgørende, at lederne er gode til at tænke teknologien ind i deres processer.”

Sådan siger it- og administrationschef i Statsforvaltningen, Rasmus Kruse. Han har stået i spidsen for digitaliseringen af Statsforvaltningen; og målet er at blive bedst til borgerservice.

I interesseorganisationen for it-professionelle Dansk IT, arbejdes der med en række anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund. På Folkemødet præsenterede organisationen principperne i arbejdet, som skal sikre retssikkerhed, gennemsigtighed og effektivisering gennem digitalt parat lovgivning.

Et af de principper, som organisationen gerne vil have beslutningstagere til at arbejde efter, er: Regler skal altid være nedbrudt og omsat til simple procestrin med klare mål – inden reglerne bliver udstedt.  På den måde kan automatiseringen allerede begynde i politikskabelsen.

Skrevet af Jan Horsager, research manager, cBrain - jho@cbrain.com

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out