cBrain skal levere ny digital platform til Pharmadanmark

København, 7. juli 2017

cBrain har indgået aftale med Pharmadanmark om leverance af en ny digital platform. Leverancen baseres på cBrains M4 CRM og medlemssystem. Den nye digitale platform til Pharmadanmark skal bl.a. understøtte medlemsadministration, kursus samt selvbetjening for medlemmer. Den nye digitale platform til Pharmadanmark svarer til de løsninger, som cBrain tidligere har leveret til bl.a. Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Farmakonomforeningen, Forsikringsforbundet, Lægeforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening. Ordren styrker cBrains position i den private sektor. Ikke mindst som leverandør til fagforeninger, hvor stadig flere organisationer vælger at indføre cBrains M4-løsning som deres digitale platform.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out