Årsrapport 2016

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2017

Årsrapport 2016 – solid position i statsadministrationen og ordrer i Tyskland og UK

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2016.

Årsrapporten viser en omsætning på 71,8 million kroner i 2016, mod 68,7 million kroner i 2015, svarende til en omsætningsvækst på 5%. Årsrapporten viser et resultat før skat (EBT) på 10,9 million kroner mod 16,4 million kroner i 2015, svarende til en overskudsgrad (EBT-grad) på 15%.

cBrain har haft en pæn ordreindgang i 2016. Omsætningsvæksten lavere end i de foregående år. Dette skyldes, at cBrain, som led i selskabets vækstplan, er lykkedes med at omlægge salget af F2- produktet fra salg af traditionelle softwarelicenser til salg af F2 som en cloud service, dvs. salg af softwareabonnementer. Denne omlægning medfører en væsentlig udskydelse af omsætning.

Både i Danmark og internationalt har 2016 været et godt år.

På det danske marked har cBrain vundet en række markante kunder i centraladministrationen, hvor bl.a. Skatteministeriets departement og Banedanmark har indført F2, og cBrain har leveret første version af et nyt F2-baseret fagsystem til SKAT til refusion af udbytteskat. Samtidig har cBrain leveret en af sine hidtil største ordrer i form af en kombineret F2 og M4-løsning til Lægeforeningens fire organisationer .

Internationalt har cBrain fået sine første ordrer i Tyskland og UK, og i slutningen af året kunne cBrain annoncere sit første pilotprojekt i Washington.

I 2017 forventer cBrain, at omsætningen stadig vil være påvirket af omlægningen til salg af cloud services, men cBrain forventer en stigende omsætningsvækst, idet første års abonnementssalg i 2016 nu vil kunne mærkes positivt. Samtidig øger cBrain sine investeringer, ikke mindst internationalt. På den baggrund forventes det at omsætningsvæksten i 2017 øges til 10-15%, samtidig med at cBrain forventer en indtjening før skat (EBT) på 5-10%.

Ledelsen er tilfreds med resultatet, hvorfor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 0,1 kroner per aktie.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out