Q1 meddelelse: cBrain forventer fordobling af eksporten i 2018

Resume

cBrain udbygger og konsoliderer fortsat sin position på det danske marked. Internationalt noterer cBrain gode fremskridt i både Tyskland, UK og USA, og cBrain forventer, at selskabets eksport vil blive mere end fordoblet i 2018. Parallelt hermed er cBrain nu begyndt at arbejde i Canada. 

cBrains produkter og vækstplan

cBrain baserer sin forretning på udvikling og markedsføring af to softwareprodukter: F2, som er et digitalt produktionssystem bygget til offentlige myndigheder, og M4, som er en digital platform bygget til fagforeninger. 

M4 var det første produkt, som cBrain udviklede. M4 har opnået en betydelig succes i Danmark, hvor mange fagforeninger i dag anvender produktet til styring af kunderelationer og digitalisering af komplekse fagprocesser (CRM), herunder organisationsstruktur, administration, økonomistyring, booking, kommunikation og selvbetjening. 

F2 repræsenterer en ny type standardsystem, designet og bygget til at understøtte en fuld digitalisering af arbejdet hos offentlige myndigheder, herunder sagsbehandling, dokumenthåndtering, kommunikation, vidensdeling og forvaltningsprocesser samt understøttelse af myndigheders særlige krav i relation til journalisering og arkivering. F2 har et indbygget proces-lag, som gør det muligt at understøtte komplekse fagsystemer direkte i standardsystemet, herunder digitale selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder. 

cBrain ser fortsat en god udvikling for begge produkter. Men cBrains internationale vækstplan og investeringer er baseret på F2-produktet. 

Når cBrain primært satser på F2 internationalt, skyldes det både egenskaber ved softwaren og en særlig dansk referenceposition. 

F2 differentierer sig markant, både funktionelt og arkitektonisk, som det første komplette standardsystem, der fra starten er designet og bygget til at understøtte det digitale bureaukrati. Hvor den offentlige sektor traditionelt baserer sig på skræddersyede løsninger, kan cBrain tilbyde løsninger, baseret på 100% standardsoftware, hvilket giver både hurtigere og bedre leverancer. 

Hertil kommer, at cBrain har en meget stærk referenceposition i Danmark, hvor mere end halvdelen af de ministerielle departementer har indført F2, og antallet af styrelser som anvender F2 er tilsvarende stigende. Samtidig er Danmark førende internationalt, hvad angår digitalisering i den offentlige sektor. Dette, kombineret med at Udenrigsministeriet selv anvender F2 internt, har dannet grundlag for et effektivt samarbejde med Eksportrådet, hvor cBrain parallelt kan gå ud i en række lande. 

Danmark

På det danske marked vinder cBrain fortsat nye ordrer og styrker sin markedsposition gennem solide leverancer. Dette er vigtigt, fordi en stærk lokal dansk referenceposition er et grundlæggende element i cBrains internationale vækstplan. 

cBrain kan derfor glæde sig over, at selskabet nu har gennemført leverancen af F2 til Finansministeriets koncern. Leverancen er gennemført efter planen, og det er lykkedes cBrain at levere F2 til både Finansministeriets departement og fire styrelser på under otte måneder. 

Leverancen af F2 til Kirkeministeriets koncern skrider ligeledes planmæssigt frem, og i første kvartal gik 4 regioner i drift på den nye M4-baserede løsning til Aktiv Patientstøtte, som cBrain har leveret til regionerne. 

Samtidig har cBrain i første kvartal annonceret to nye ordrer i Danmark. 

I februar annoncerede cBrain, at det nye nationale ID-center, under Udlændinge og Integrationsministeriet, har valgt at anskaffe F2 som ESDH-system. 

I april annoncerede cBrain, at selskabet har indgået aftale om leverance af F2 til Skatteministeriets nye Udviklings- og Forenklingsstyrelse. Hermed har cBrain annonceret sin tredje aftale om leverance af F2-baserede løsninger til myndigheder inden for Skatteministeriets koncern. Tidligere har cBrain således annonceret en aftale omkring leverance af en F2-baseret løsning til refusion af udbytteskat samt en aftale omkring leverance af F2 til Skatteministeriets departement. 

Internationalt

Internationalt er cBrain kommet rigtig godt fra start i 2018. 

I Tyskland har cBrain netop annonceret, at selskabet har vundet sit tredje offentlige udbud. Der er tale om endnu leverance af F2 til en afdeling i en myndighed i den tyske centraladministration i Berlin. Denne ordre er vigtig for cBrain, fordi den viser, at cBrain er ved at komme ind på det tyske marked. Parallelt med ordren har cBrain således udbygget sin lokale organisation i Berlin. 

I UK har cBrain netop annonceret, at cBrain er blevet valgt som leverandør i forbindelse med et offentligt udbud. Den engelske myndighed, som har udbudt en løsning, forventer at tildele cBrain kontrakten efter udløb af en stand still-periode. Der er tale om en sagsbehandlingsløsning, baseret på F2. 

I USA annoncerede cBrain i februar måned, at cBrain har indgået aftale om leverance af F2 til konsulentfirmaet Tesla Government. Tesla Government har hovedkontor i Washington og er det første konsulentfirma i USA, som implementerer F2. Ud over at anvende F2 internt, er det målet, at Tesla Government opbygger kompetencer og viden om F2, som gør det muligt for konsulentfirmaet at understøtte og levere F2-projekter på det amerikanske marked. 

I efteråret 2017 har cBrain gennemført en række markedsundersøgelser i Canada, herunder møder med et antal myndigheder i Ottawa og Toronto. I forlængelse heraf har cBrain valgt at påbegynde markedsføring af F2 i Canada. Det sker i tæt samarbejde med generalkonsulatet i Toronto, som bl.a. understøtter cBrains aktiviteter med dedikerede ressourcer. 

På kort tid har cBrain opnået dialog med en række centrale myndigheder, som er interesseret i F2 og cBrains digitale erfaringer i Danmark, og cBrain har netop gennemført et første forprojekt hos en offentlig myndighed i Toronto. 

cBrains eksport voksede fra 2,0 mio. kroner i 2016 til 3,7 mio. kroner i 2017. Den positive internationale udvikling betyder, at cBrain forventer, at selskabets eksport i regnskabsåret 2018 vil blive mere end fordoblet. 

Organisation og vækstplan

cBrains internationale vækstplan er baseret på standardproduktet F2, og i forbindelse med F2 har cBrain udviklet en generisk model for det digitale bureaukrati og en implementeringsmetode. 

Det betyder, at cBrain adskiller sig fra sine konkurrenter ved at tilbyde en særdeles hurtig, sikker og effektiv implementering, baseret på standardsoftware og best practices, som er dokumenteret i form af en model og understøttet af en formaliseret implementeringsmetode. En model som samtidig reducerer risikoen for kunden. 

Men det betyder også, at cBrains leverancer er særdeles videnstunge. Hertil kommer, at det stiller betydelige ekstra krav til organisationen at skulle levere internationalt. 

cBrains vækst er derfor afhængig af, at selskabet formår at tiltrække og uddanne eksperter, som forstår og kan anvende både F2 model, implementeringsmetode og software. Ligesom cBrain i stigende grad efterspørger medarbejdere, som formår at arbejde i en international sammenhæng. 

cBrain har derfor fokus på den interne organisationsudvikling og uddannelse. cBrain har bl.a. styrket sin indsats i relation til rekruttering, samtidig med at cBrain har etableret en dedikeret organisatorisk enhed, som arbejder med uddannelse af medarbejdere og samarbejdspartnere. 

cBrain fastholder sine forventninger til regnskabsåret 2018 med en omsætningsvækst på 15-17%. Dette forudsætter, at cBrain fortsat formår at tiltrække og uddanne de nødvendige medarbejdere. 

Men det er samtidig cBrains mål at accelerere væksten, dels gennem videreudvikling af selskabets egen konsulentafdeling, dels ved at uddanne partnere. 

Det er således cBrains mål at uddanne partnere, som kan anvende cBrains model og metode for det digitale bureaukrati, med henblik på at designe konkrete digitale løsninger, som teknisk formår at installere og konfigurere F2, og som formår at uddanne brugere i forbindelse med leverance af F2-løsninger. 

cBrain forventer, at det vil være både tids- og ressourcekrævende at udvikle en partnerkanal. Men cBrain har påbegyndt dette arbejde og har kontakt med flere mulige partnere, herunder Tesla Government i Washington, samt afholdt de første indledende kurser. 

Med venlig hilsen 

Per Tejs Knudsen, CEO 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out