Referat af ordinær generalforsamling 2018

 På cBrain’s ordinære generalforsamling onsdag den 18. april 2018 blev

  • Årsrapport 2017 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,11 per aktie vedtaget.

  • Peter Loft, Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist genvalgt til bestyrelsen.

  • PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

  • Ændring af vedtægternes pkt 5.1, 7.4 og 9.1-9.2 samt 14.1-14.3 samt tilføjelse af pkt. 9.3-9.9

  • Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs plus minus 10%.

 

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out