cBrain tilbyder F2 på den nationale markedsplads i Emiraterne

Den nationale myndighed for telekommunikation i Emiraterne, UAE Telecommunications Regulatory Authority (TRA), har etableret en digital markedsplads. Formålet med den nye markedsplads er at udbyde cloud-baserede løsninger, som understøtter hurtig og effektiv digital transformation for de nationale myndigheder i Emiraterne, i et professionelt og sikkert IT-miljø.

TRA og cBrain har indgået en aftale om at udbyde F2, som er en digital platform til understøttelse af offentlig forvaltning, på den digitale markedsplads i Emiraterne.

Med F2 tilbydes de offentlige myndigheder i Emiraterne en hurtig og effektiv tilgang til digital transformation baseret på best practices.

F2 er en multi-proces produktionsplatform, som er bygget til brug for offentlige myndigheder, og F2 tilbyder offentlige myndigheder en hurtig vej til et skifte fra en papirbaseret til en digitalt baseret arbejdsplads. Dette omfatter bl.a. digitalisering af de interne ministerielle arbejdsgange, processer og samarbejde på tværs af ministerielle forvaltningsområder samt digitalisering af borgerservices, væg-til-væg, fra selvbetjening til sagsbehandling og arkivering.

F2 er 100% standard og tilbyder, out-of-the-box, understøttelse af alle basale myndighedsfunktioner, herunder sags- og dokumenthåndtering, vidensdeling, samarbejde, formel og uformel kommunikation inklusive Chat, forvaltningsspecifikke processer som forelæggelser og bestillinger, borgerbetjening med selvbetjening, møder, journalisering og arkivering. Samtidig tilbyder F2 et unikt proceslag, som gør det muligt at definere og understøtte fagprocesser, direkte i standardsoftwaren, i form af procesbiblioteker.

F2 standardsoftware er baseret på en best practice model og metode, som anvendes til at definere arbejdsgange og opsætte softwaren, der er udviklet i tæt samarbejde med en række danske myndigheder.

F2 repræsenterer et velafprøvet og dokumenteret koncept. Mere end 50 danske myndigheder har i dag indført F2 som deres digitale platform, og internationalt er F2 bl.a. taget i brug af en række myndigheder i Tyskland og UK.

I forbindelse med den nye F2 cloud service, på den digitale markedsplads i Emiraterne, vil der blive etableret et F2 ekspertcenter, "F2 Government Process Lab", som kan hjælpe offentlige myndigheder i Emiraterne med at indføre og udnytte F2 som digital platform. Dette omfatter en række forskellige services, herunder bl.a. uddannelse, best practice erfaringsudveksling, prototyping, hjælp til at designe og understøtte digitale borgerservices, web og mobilt, samt hjælp til at digitalisere interne processer og arbejdsgange hos myndighederne.

F2 er tilgængelig på den digitale markedsplads, hvorfor myndigheder og potentielle brugere i Emiraterne allerede nu har mulighed for at teste og vurdere den nye service med henblik på at indføre og anvende F2.

 

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out