Vækst i salg af softwareabonnementer og øget eksport

cBrain ser en fortsat god udvikling i selskabets vækstplan. Regnskabet for 1. halvår 2018 viser en omsætning på 38,8 mio kroner, mod en omsætning på 39,7 mio kroner i 1. halvår 2017, svarende til omsætningsnedgang på 2%. Dette skyldes imidlertid en markant lavere omsætning af timeydelser, som er faldet med 17%, mens omsætningen i cloud services er steget med 32%. Hertil kommer, at eksporten i 1. halvår 2018 udgør 8% af omsætningen, hvilket er særdeles tilfredsstillende. 

Faldet i salg af timeydelser skyldes bl.a. forårets overenskomstforhandlinger (OK18), som forsinkede projekter med en række fagforeninger og myndigheder, samt betydelige engangsinvesteringer i forbindelse med den nye persondataforordning og omlægning til salg til softwareabonnementer. 

cBrain vinder fortsat markedsandele og har i 1. halvår annonceret en række nye kunder, både i Danmark og internationalt. Internationalt har cBrain endvidere annonceret en aftale med myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater om, at F2 bliver udbudt som en national cloud service. 

cBrain forventer, at timesalget vil være tilbage på normalt niveau i 2. halvår 2018, samtidig med at der forventes en fortsat god vækst i salg af software og softwareabonnementer. cBrain fastholder således sine forventninger til året med en samlet omsætningsvækst på 15-17% og en indtjening (EBT) på 10%. 

Med venlig hilsen 

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out