Q3 meddelelse: Øget fokus på eksport

Resume
cBrain noterer i Q3 2018 en god udvikling i både Danmark og internationalt:

  • I forbindelse med halvårsregnskabet rapporterede cBrain en vis stilstand på det danske marked og omsætningsnedgang. cBrain kan nu notere, at den danske omsætning vokser igen.

  • I Tyskland noterer cBrain et støt stigende aktivitetsniveau og en solid ordreindgang.

  • I Emiraterne blev den nye nationale F2 cloud officielt annonceret ved et event i september i Dubai. Det har på kort sigt åbnet en række konkrete forretningsmuligheder, med afvikling af de første workshops og dialog om mulige aftaler med flere myndigheder.

  • Leverancen til Bristol University i UK skrider planmæssigt frem, hvilket understøtter cBrains internationale fokus på universitetssektoren.

  • Aktiviteterne i både USA og Canada har været præget af valg. Begge steder noterer cBrain nu et øget aktivitetsniveau, parallelt med større fokus på lokale myndigheder og universiteter.

  • cBrain har indledt markedsundersøgelser i Frankrig, hvor regeringen, forankret hos præsidenten, har sat en række ambitiøse mål i relation til offentlig digitalisering.

Det danske marked
Regnskabet for 1. halvår 2018 viste en omsætning på 38,8 mio kroner, mod en omsætning på 39,7 mio kroner i 1. halvår 2017, svarende til en omsætningsnedgang på 2%.

Den primære årsag var en lavere omsætning af timeydelser, mens omsætningen i cloud services udviste en markant stigning. Faldet i salg af timeydelser skyldes bl.a. forårets overenskomstforhandlinger (OK18), som forsinkede projekter med en række fagforeninger og myndigheder, samt betydelige engangsinvesteringer i forbindelse med den nye persondataforordning og omlægning til salg af softwareabonnementer.
cBrain kan nu notere, at den danske forretning igen udviser vækst og en pæn ordreindgang.

Danmark er internationalt førende
FN har netop udnævnt Danmark til verdens førende nation indenfor digital forvaltning (UN 2018 E-government Survey).

I den forbindelse fremstår cBrain som en førende dansk leverandør med en kundeliste, som tæller mere end 50 danske myndigheder, herunder mere end halvdelen af de danske departementer inklusive Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet.

International prioritering
cBrain befinder sig således i en unik situation, med en usædvanlig stærk referenceposition på det danske hjemmemarked og et stort internationalt potentiale.

Det betyder, at cBrain modtager stadig flere internationale henvendelser. Parallelt hermed har cBrain indledt et samarbejde med Udenrigsministeriet og Dansk Industri omkring international markedsføring af offentlige danske løsninger under titlen "Digital Denmark".

I september mødtes cBrain i New York med ledelsen for den enhed i FN, som står for udarbejdelsen af FN's globale e-government survey. Ved mødet blev det understreget, at Danmark og dermed cBrain står i en unik situation, som bør udnyttes.

På den baggrund har cBrain besluttet at øge sit fokus på de internationale aktiviteter samtidig med, at selskabet yderligere øger sine investeringer i markedsudvikling. Dette inkluderer bl.a. etablering af en ny enhed, dedikeret til at levere og understøtte internationale projekter, samt ansættelse af medarbejdere i bl.a. Tyskland og Emiraterne.

Det ændrede prioritering kan på kortere sigt påvirke omsætning og indtjening. Dette skyldes, at den ændrede prioritering kan medføre et lavere aktivitetsniveau i Danmark. Samtidig arbejder cBrain på en række større opgaver i udlandet, som, afhængig af tidspunkt for ordreindgang og leverance, kan påvirke regnskabet, grundet de ændrede regler for indregning af omsætning (jævnfør IFRS 15), som gælder fra i år.
cBrain har tidligere udmeldt en forventet omsætningsvækst på 15-17% og en indtjening på 10%. Som følge af den ændrede prioritering, og den øgede usikkerhed, ændres dette nu til en forventet omsætningsvækst på 5-17% og en indtjening på 0-10%.

Det noteres, at cBrain har både en solid balance og et solidt likvidt beredskab, hvilket sikrer cBrain den økonomiske frihed til at gennemføre sine internationale planer.

Internationale aktiviteter
cBrain kan i 3. kvartal notere en rigtig god international udvikling.

cBrain er i 3. kvartal blevet tildelt sin hidtil største ordre i Tyskland. Der er tale om en udvidelse af eksisterende aktiviteter og inkluderer leverance af et antal årsværk i form af konsulentydelser. Derfor udbygger cBrain den lokale organisation som, i samarbejde med cBrains danske konsulenter, står for leverancerne i Tyskland.

I september inviterede TRA (UAE Telecommunications Regulatory Agency) og cBrain til åbning af den nye cBrain F2 cloud service, som nu udbydes til myndighed i Emiraterne. Der var tale om et særdeles velbesøgt event. cBrain har, i forlængelse af eventet hos TRA, afholdt workshops med myndigheder i både Abu Dhabi, Dubai og Sharjah, og cBrain er nu i dialog med et antal myndigheder omkring mulige projekter.
I USA har cBrain hidtil haft fokus på centraladministrationen, men med begrænset succes. cBrain har derfor, bl.a. inspireret af de første erfaringer i Canada, skiftet fokus mod lokalregering, herunder de store byer, samtidig med at cBrain, både i USA og Canada, oplever en stigende interesse fra universiteter. Det ændrede fokus har givet anledning til workshops og dialog omkring en række nye potentielle projekter i både Canada og USA.

Den franske regering har annonceret en ambitiøs digitaliseringsstrategi og har i den forbindelse udvist interesse for de danske erfaringer. Dette understøttes af den danske position som førende i FN's globale e-government survey. I foråret gennemførte cBrain en indledende markedsvurdering i Frankrig, hvilket skete i samarbejde med det franske universitet HEC i Paris. I forlængelse heraf gennemfører cBrain nu yderligere markedsundersøgelser i Frankrig.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out