Årsrapport 2018 - øget eksport og abonnementsomsætning

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2018. 

Årsrapporten viser en omsætning på 83,5 million kroner i 2018, mod 80,6 million kroner i 2017 svarende til en omsætningsvækst på 4%. Årsrapporten viser et resultat før skat (EBT) på 3,2 million kroner, svarende til en overskudsgrad (EBT-grad) på 4%. 

Årets omsætning og resultat (EBT) er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger: en vækst i omsætning på 0-5%, og en indtjening (EBT) på 0-5%. 

Ledelsen er tilfreds med resultaterne, som afspejler den interne transition og vækstplan, selskabet er i gang med at gennemføre. 

Abonnementsomsætningen, herunder cloud services, er vokset med 25%, fra 32,3 million kroner i 2017 til 40,2 million kroner i 2018, samtidig med at eksporten er vokset med 75% fra 3,7 million kroner i 2017 til 6,5 million kroner i 2018. 

cBrain fokuserer kraftigt på eksport og kan notere en solid og voksende international salgspipeline, samtidig med at selskabet vinder stadig flere ordrer internationalt. Det underbygger eksportsatsningen og en forventning om, at eksporten i de kommende år fortsat vil være i stand til at fremvise markante vækstrater. Selskabet havde dog forventet, at eksporten ville vokse med mere end 75% i 2018. 

Når den samlede vækst er på 4%, skyldes det en lavere omsætning af serviceydelser, idet cBrain som led i vækstplanen investerer en betydelig del af sine ressourcer i markeds- og organisationsudvikling. 

På det danske marked har cBrain bygget en meget stærk referenceposition. I 2018 gennemførte cBrain blandt andet leverancer til Finansministeriets koncern, Kirkeministeriet/Folkekirken og Skatteministeriets nye Udviklings- og Forenklingsstyrelse. Samtidig har cBrain fornylig oplyst, at Uddannelses- og Forskningsministeriets departement indfører F2. Hermed har 13 ud af 19 danske departementer nu valgt F2 som deres digitale platform, samtidig med at ca. 50 danske myndigheder nu anvender F2 i hele eller dele af organisationen. 

cBrain står over for et stort potentiale på det danske marked. Ikke mindst som leverandør af fagsystemer, som baseres på F2 procesværktøjer. Her har cBrain i dag dokumenteret sin konkurrenceevne gennem leverancer til blandt andet Udlændinge og Integrationsministeriet, Statsforvaltningen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor Statsforvaltningen i 2017 vandt den nationale digitaliseringspris baseret på F2 og F2 procesværktøjer. cBrain investerer i udvikling af sin danske organisation med henblik at udnytte dette potentiale. 

Parallelt står cBrain over for en unik international markedsmulighed. Danmark er nu for femte år placeret som nummer 1 i EU's Digital Economy and Society Index, og i 2018 opnåede Danmark en placering som nummer 1 i FN's globale E-government index. Dette, kombineret med cBrains referenceposition på hjemmemarkedet, danner grundlag for cBrains eksportsatsning. En satsning, som blandt andet implementeres i samarbejde med Udenrigsministeriet, som også anvender F2. 

cBrain er kommet ind på både det tyske og engelske marked og har fået de første referencekunder. Specielt på det tyske marked noterer cBrain en solid fremgang og har i 2018 annonceret en række ordrer. I 2018 kunne cBrain annoncere, at selskabet har indgået aftale med myndighederne i Emiraterne om at tilbyde cBrains F2 cloudløsning på den nationale cloud infrastruktur i Emiraterne. I Canada gennemførte cBrain i 2018 sit første pilotprojekt, men ligesom i USA har blandt andet valg betydet en langsommere udvikling end forventet. Endelig har cBrain annonceret, at selskabet har indledt aktiviteter i Frankrig, hvor regeringen har annonceret en ambitiøs digitaliseringsstrategi. 

Parallelt med de internationale aktiviteter investerer cBrain i FN's 17 Verdensmål for global bæredygtig udvikling. cBrain har særligt fokus på Verdensmål 16, som fokuserer på fred, retfærdighed og stærke institutioner. cBrain deltog blandt andet som partner i et side-event på FN topmødet i september 2018 omkring Verdensmål 16. 

cBrain tror på, at digitalisering af den offentlige sektor er en forudsætning for at bygge effektive og ansvarlige institutioner, blandt andet med henblik på at nedbringe korruption og bestikkelse. Danmark er internationalt førende, både hvad angår offentlig digitalisering og lav korruption. Det er derfor naturligt, at cBrain arbejder inden for netop dette verdensmål som led i sin internationale strategi. 

cBrain har kun en mindre kortfristet gæld og betydelige reserver. Ultimo 2018 har cBrain aktiver på i alt 105 million kroner, hvoraf egenkapitalen udgør 85 million kroner. Likvide beholdninger i form af kontantbeholdning udgør 26 million kroner. cBrain har således den finansielle styrke til at fastholde sine vækst- og eksportinitiativer. 

Ledelsen glæder sig over selskabets udvikling. Både hvad angår den internationale udvikling og det øgede salg af abonnementer, som sikrer selskabet et solidt økonomisk fundament. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 0,11 kroner per aktie. 

For regnskabsåret 2019 forventer cBrain både en øget vækst og en øget indtjening med en omsætningsvækst på 10-15% og en indtjening før skat (EBT) på 5-10%. Dette er baseret på en forventning om, at cBrain formår at udbygge sin danske forretning som leverandør af offentlige fagsystemer samt en fortsat markant eksportvækst. 

Med venlig hilsen 

Per Tejs Knudsen, CEO

Link til Årsrapport

Link til CSR rapport

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out