Uddannelses- og Forskningsministeriet vælger F2 til departementet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indgået aftale med cBrain om at indføre F2 sags- og dokumenthåndtering til brug i ministeriets departement. 

Med den nye aftale har 13 ud af 19 danske ministerier nu valgt F2 som løsning i departementet. Aftalen er vigtig for cBrain, fordi den underbygger cBrains stadig stærkere position på det danske hjemmemarked. 

Det øvrige ministerier, som allerede har indført F2, er Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Finansministeriet, Kirkeministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Skatteministeriet, Statsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Udenrigsministeriet, Udlænding- og Integrationsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Med venlig hilsen 

Per Tejs Knudsen, CEO 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out