Referat af ordinær generalforsamling 2019

På cBrain’s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2019 blev

  • Årsrapport 2018 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,11 per aktie vedtaget.

  • Henrik Hvidtfelt genvalgt og Lisa Herold Ferbing valgt til bestyrelsen.

  • PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som uafhængige revisorer.


Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

  • Ændring af vedtægterne jf bilag til generalforsamlingen.

  • Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs plus minus 10%.

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out