cBrain vinder sit første udbud i Frankrig

København, 22. juli 2019

cBrain har vundet sit første offentlige udbud i Frankrig. Udbuddet omhandler et forprojekt hos en stor fransk myndighed, beliggende i Paris. 

Målet med projektet er at demonstrere forbedret understøttelse af en række udvalgte sagsgange og offentlig forvaltning hos den franske myndighed. cBrain har budt ind med F2, som digital platform, samt de betydelige erfaringer, som cBrain har opbygget gennem mange år som leverandør til offentlige myndigheder i både Danmark og i udlandet.

Eksport udgør et grundlæggende element cBrains vækstplan, og aftalen i Frankrig er vigtig for cBrain, fordi den underbygger selskabets fortsatte internationale succes og internationale planer. 

cBrain har valgt at etablere sig på et antal geografiske markeder parallelt. Dette skyldes, at det ofte tager meget lang tid at blive leverandør til offentlige myndigheder i et nyt land. Skal cBrain udnytte sin nuværende styrkeposition og “first mover”-fordel, samt at Danmark i dag står som internationalt førende inden for e-government, er det derfor nødvendigt for cBrain at arbejde på tværs af et antal lande samtidigt.

cBrain har i dag et antal kunder i både Tyskland og UK, som anvender F2. I foråret kunne cBrain annoncere den første ordre om leverance af F2 til et føderalt ministerie i de Forenede Arabiske Emirater, og eksport udgør i dag ca. 10% af cBrains samlede omsætning. 

Aftalen i Frankrig repræsenterer åbning af et nyt geografisk marked. Aftalen underbygger hermed den internationale strategi, herunder at F2 er et 100% standardprodukt, som er konkurrencedygtigt på tværs af mange lande.

Den franske regering har annonceret en ambitiøs digitaliseringsstrategi og flere franske myndigheder har i den forbindelse udvist interesse for de danske erfaringer. Dette understøttes af den danske position som førende land i FN's globale e-government survey. Frankrig udgør dermed et stort markedspotentiale for cBrain. 

På denne baggrund gennemførte cBrain i foråret 2018 en indledende markedsvurdering i Frankrig i samarbejde med det franske universitet HEC i Paris. Med afsæt i dette arbejde påbegyndte cBrain i efteråret 2018 en markedsudvikling i Frankrig. Det er derfor med stor glæde, at cBrain nu kan annoncere den første aftale i Frankrig.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out