Godt første halvår med omsætningsvækst på 34%

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2015. Første halvår er gået godt for cBrain, hvilket tilskrives en fortsat succesfuld implementering af selskabets vækstplan.

Omsætningen er øget fra 27,3 million kroner i første halvår 2014 til 36,6 million kroner i første halvår 2015, svarende til en omsætningsvækst på 34%, mens indtjeningen før skat (EBT) er øget fra 8,3 million kroner i første halvår 2014 til 11,6 million kroner i første halvår 2015, svarende til en indtjening (EBT) på 32% og en vækst i indtjening (EBT) på 39%.

Ledelsen er godt tilfreds med resultatet, som er cBrains hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening.

cBrains vækstplan er baseret på F2-produktet, som understøtter digital forvaltning, og cBrain har gennem de sidste år etableret en solid referenceposition, som leverandør af F2 til den danske centraladministration, hvor mere end halvdelen af de ministerielle departementer samt en række styrelser har indført F2.

Vækstplanen består af 2 hovedelementer. cBrain udbygger fortsat sin position på det danske marked, hvilket i sig selv repræsenterer et meget stort marked. Parallelt hermed bruger cBrain den danske referenceposition til at bygge en afsætningskanal, baseret på internationale samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloud-løsning (Software-as-a-Service) indenfor deres lokalområde.

Implementeringen af vækstplanen skrider planmæssigt fremad, både i Danmark og internationalt. cBrain kan således notere en fortsat rigtig god udvikling på det danske marked, hvor cBrain ser en stabil tilgang af nye kunder. Senest har cBrain annonceret, at det nye Miljø- og Fødevareministerium har valgt F2 som IT-platform. Samtidig kunne cBrain i slutningen af april annoncere sin første internationale pilotkunde, The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council i UK, og her er den første gruppe af brugere netop gået i drift.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out