Detaljeret tidsregistrering: Nyt F2-modul

cBrain har lanceret et et nyt modul til F2, der understøtter en automatiseret tidsregistrering i forbindelse med sagsbehandling. Tidsregistrering indgår stadig oftere i den offentlige forvaltning i forbindelse med effektivisering og fakturering.

F2 Timeregistrering er et nyt modul til F2, der er cBrains digitale produktionssystem til den offentlige forvaltning. Modulet åbner for mersalg til den eksisterende kundebase og gør F2 mere attraktivt  for potentielle nye kunder, der ønsker en tæt integration mellem sagsbehandling og tidsregistrering.

Læs mere om Statsforvaltningens digitalisering med F2 i magasinet cView

Det nye timeregistreringsmodul understøtter opsamling af den tid, som en medarbejder bruger på arbejdet med en  sag i F2. Indtil nu har detaljeret tidsregistrering været en opgave, som skulle varetages ved hjælp af særlige programmer og dermed været en ekstra belastning og omkostning i forbindelse med sagsbehandlingen.

"Her adskiller det nye F2-modul sig, fordi F2 Timeregistrering er fuldt integreret med sagsbehandlingen. Det betyder, at det nye modul kan følge med i sagsbehandlerens arbejde og automatisk registrere de opgaver, som sagsbehandleren udfører."

Det fortæller Per Tejs Knudsen, der er CEO i cBrain og fortsætter:

"På grundlag af den tidsregistrering danner F2 Timeregistrering et forslag til timeseddel, fordelt på sager og aktiviteter. Det sparer tid i sagsbehandlingen og sikrer en højere kvalitet i tidsregistreringen," siger han.

Stadig flere offentlige myndigheder indfører en detaljeret tidsregistrering. Ved at synliggøre, hvad timerne bliver brugt på i forvaltningen, er det muligt at opnå en mere effektiv anvendelse af forvaltningens ressourcer.

Lige nu vokser kravet også til offentlige myndigheder om at basere opkrævningen af gebyrer hos borgerne på den tid, som rent faktisk er brugt på arbejdet i forbindelse med for eksempel byggesagshandling. Hidtil har opkrævningen typisk været baseret på faste takster.

Læs hele selskabsmeddelelsen fra cBrain A/S

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out