Ministerium tildeler cBrain cloud-aftale på SKI 02.19

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har anvendt rammeaftalen SKI 02.19 Cloud til indkøb af esdh-løsning til ministeriets koncern. F2 er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Læs om nem og hurtig esdh med F2 Cloud på SKI 02.19 Cloud og leveret via Statens IT-Cloudcenter eller cBrain i cView 02 2015

Rammeaftalen SKI 02.19 Cloud blev etableret i 2010 uden den store succes. Men med en ny aftale fra efteråret 2014, er der kommet væsentligt flere services på aftalen, der åbner for direkte tildeling og dermed betydelige besparelser, når der ikke skal laves udbud.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har anvendt den nye SKI 02.19 Cloud rammeaftale i forbindelse med indkøb af en esdh-løsning til ministeriets koncern. Ministeriet har vurderet, at F2 er det mest fordelagtige tilbud.

cBrain er på SKI 02.19 Cloud med hele produktfamilien for F2, og dermed er der åbnet for, at myndigheder kan få et komplet esdh-system leveret som en cloudløsning og med betaling baseret på forbrug.

100% standard
F2 er fra starten udviklet som ægte standardmoduler. Det vil sige, at det er den samme software-kode, som alle brugere anvender; men måden løsningen bliver brugt og konfigureret er naturligvis forskellig, afhængig af organisationens opgaver, størrelse og så videre.

Standardmoduler er det optimale softwaredesign, når softwaren skal bruges til at understøtte opgaver via cloud-leverancer. Som et 100 procent standardprodukt differentierer F2 sig fra de fleste konkurrerende produkter.

cBrain ser cloudcomputing som en af de vigtigste teknologiske trends for offentlige organisationer og forventer, at cloud-løsningerne vil ændre markedet væsentligt i takt med, at de traditionelle it-løsninger udkonkurreres.

Ændrer markedet
It-understøttelse leveret som cloud betyder, at nogen andre driver computere og software, mens organisationens ledere og medarbejdere koncentrerer sig om at bruge den it-service, der bliver leveret til at skabe værdi.

Det er med andre ord den it-service, der bliver leveret, som er kernen i den såkaldte cloudcomputing. Analysehuset IDC nævner tre fordele ved at anvende cloudløsninger:

Elasticitet og skalerbarhed:
F2 Cloud kan nemt og hurtig udvides via tilvalg af moduler fra den rene basisversion til for eksempel avanceret digitalisering af opgaver med procesunderstøttelse via tjeklister

Omkostningsreduktioner
Hos Statens IT har kunder oplevet at spare op til 35 procent alene på driftsomkostninger ved at vælge cloud-løsningen. I en cloud-løsning sker afregningen efter forbrug (for eksempel pr. bruger) ligesom hardware kan deles.
Ved indkøb gennem SKI 02.19 er det ikke uvæsentligt, at der er mulighed for direkte tildeling, da indholdet af rammeaftalen afløfter udbudsforpligtelsen.  Dermed sparer indkøber omkostningerne ved at lave udbud.

Hurtig adgang til ny funktioner og teknologiudvikling:
Med en cloud-baseret løsning sker opdateringer og adgang til de nyeste funktioner og integrationer.
                                                                                                                 
Læs selskabsmeddelelsen: cBraintildelt SKI 02.19 cloud-aftale til ministeriel koncern

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out