Digitale relationer: cBrain er med på SKI 02.18 CRM

Håndtering af relationer skal integreres i den digitale sagsbehandling; jo bedre digital understøttelse af relationer desto højere effektivitet og mulighed for at tilpasse salg og service. cBrain er en af de otte leverandører, der kan sælge CRM-løsninger på delaftale 6 under SKI Rammeaftale 02.18.

Fra at være et selvstændigt computerprogram til håndtering af kunder eller relationer er relationsstyring godt på vej til at blive moduler i organisationens it-løsning. På den måde bliver relationsstyring en integreret del af den digitale sagsbehandling og dermed fundamentet under den service eller det salg, som er en organisations formål.

cBrain er en af de otte leverandører, der kan sælge relationsstyringsløsninger eller CRM-løsninger på delaftale 6 under SKI Rammeaftale 02.18. Under denne aftale tilbydes hele cBrains Digitaliseringsplatform, der kan leveres dels i form af kundetilpassede løsninger og dels i form af standardsystemer.

Vandt CRM-udbud fra Statsforvaltningen
Mødebooking, kursusadministration, HR-systemer, tilskudsadministration, selvbetjening, portaler  og en lang række øvrige fagprocesser kan anskaffes under delaftale 6 i SKI 02.18. cBrain har netop vundet et CRM-udbud fra Statsforvaltningen om leverance af en ny softwareløsning til understøttelse af mødebooking.

cBrains tilgang til relationsstyring er den komplekse organisering af relationer mellem bruger, organisation og rolle. Det betyder, at der til bruger, organisation og rolle kan knyttes en lang række metadata, som enten er konstante eller som tilføjes via de processer, som brugeren indgår i eller via integration til andre systemer.

CRM-inspiration fra cBrain
I juristernes og økonomernes organisation Djøf er implementeringen af cBrains digitaliseringsplatform med produkterne M4 og F2 blevet kernen i en strategisk digitalisering med det formål at skabe større medlemstilfredshed. Organisationen besluttede en fuldstændig udskiftning og erstatning af foreningens mange forskellige systemer med en ny sammenhængende og fuldt integreret digital platform.

Med cBrain M4 bliver alle medlemsinformationer samlet i ét vindue kaldet cockpittet, herunder stamoplysninger, økonomi, sager, kurser, tillidshverv, medlemshistorik, telefonnotater og e-mail kommunikation. Det sparer tid og giver en højere kvalitet i arbejdet, fordi medarbejderne altid har korrekte og alle relevante informationer til rådighed samt en hurtig adgang til mere detaljerede informationer.

Selvbetjeningsportal
Via selvbetjeningsportalen Mit Djøf kan medlemmerne se og vedligeholde egne informationer samt varetage selvbetjeningsopgaver som blandt andet at udfylde digitale blanketter og andre processer som for eksempel ændring af arbejdstid. Mange henvendelser behøver nu ikke længere en medarbejders tid for at blive løst.

Integrationen af data har medført, at 60 til 80 procent af registreringsarbejdet er blevet automatiseret i Djøf.

cBooking er et andet eksempel på relationsstyringsløsninger fra cBrain. Løsningen er blandt andet i drift hos cirka 20 a-kasser i en privat cloud hos AK Samvirke  og er baseret på cBrain M4 med understøttelse af en fagproces for booking.

Booking af rådighedssamtaler
Ledige medlemmer af a-kasserne kan via selvbetjening på nettet booke de rådighedssamtaler, som loven kræver, at de har med en sagsbehandler hos a-kassen. Bag denne service ligger en kompleks proces, der relaterer medlemmernes ønsker om mødetid til ledige tider hos sagsbehandler og a-kassens lokaler samt medlemmets sag i fagsystemet.

Den enkelte a-kasses mødeplanlægger kan se sagsbehandlernes kalendere og lokale-allokeringen og på den måde frigøre en række møder, som medlemmerne kan booke via selvbetjeningen på nettet. Der kan gives mulighed for, at medlemmerne kan vælge mellem forskellige længder på møderne, hvis der for eksempel er tale om coaching.

A-kasserne tilbyder typisk en række forskellig typer af samtaler til deres medlemmer afhængig af ledighedslængde, uddannelse, etc. cBooking understøtter fagprocesserne i forbindelse med  samtalerne. Når møderne er booket bliver sagsbehandlernes kalender i Outlook direkte opdateret.
  
CRM i verdens største biogasanlæg
Et helt andet eksempel på relationsstyringsløsninger  er BioLink, som cBrain har leveret til Maabjerg Bioenergy i Holstebro. Her er det relationer mellem verdens største biogasanlæg Maabjerg BioEnergy og landmændene, som understøttes i forbindelse med forskellige fagprocesser.

Maabjerg Bioenergy producerer biogas og råvaren er rågylle fra de lokale landmænd. BioLink danner automatisk daglige køreplaner for flåden af tankvogne, der kører mellem landmændene og biogasanlægget og giver landmændene adgang til selvbetjening med informationer om kvalitet, leverancer og økonomi. Dermed er CRM-løsningen også cBrains indgang til cleantech og cBrains bidrag til ren energi. 

Læs hele analysen Digitale relationer er et omdrejningspunkt for den gode service i cBrains minimagasin cView 03 2014

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out