Midt i en digital revolution

Danmark fører an i det nye europæiske digitaliseringsindeks. Sagsbehandling er et af de områder, hvor der er fuld fart på digitaliseringen lige nu.

Danmark har taget den europæiske føring i digitalisering. EU-Kommissionen står bag det nye Digital Economy and Society Index (DESI), der giver Danmark en score på 0,68 på en skala fra 0 til 1 og solide positioner i indeksets fem kategorier:

  • Forbindelse
  • Digitale færdigheder
  • Online aktiviteter
  • Integration af digital teknologi
  • Digitale offentlige serviceydelser

33 procent af borgerne i EU har ifølge baggrundsmaterialet til DESI brugt online selvbetjening i forbindelse med offentlig service. I toppen ligger Danmark, hvor 69 procent af borgerne har brugt online offentlig selvbetjening. I Rumænien gælder det for 33 procent af borgerne.

Formålet med indekset er at synliggøre effekterne af og dermed indirekte bane vejen for EU-Kommissionens vision om et Digitalt Indre Marked. Målet med en fokuseret digitaliseringsindsats er at skabe vækst for 250 milliarder Euro i EU-landene.

Digitaliseringsarbejdet tager lige nu fart i regeringskontorer og offentlige styrelser over hele Europa. I Danmark er der fokus på at tage de næste skridt i digitaliseringen med en ny offentlig digitaliseringsstrategi, hvor yderligere automatisering og effektivisering af sagsbehandling og administration er et af emnerne.

Læs mere om digital sagsbehandling i artiklerne: Statsforvaltningens nye produktionssystem og Når fagprocesserne skal digitaliseres, som begge stammer fra cBrains minimagasin cView 04 2014.

Statsforvaltningens digitaliseringsproces er også et af emnerne, når Danmarks vej til d-land er på dagsordenen ved konferencen Offentlig Digitalisering 2015, som finder sted i Aarhus den 24. og 25. marts.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out